ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Милан С. Матијевић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеМилан С. Матијевић
Година и место рођења1970. Крагујевац
ЗвањеРедовни професор
E-mailmatijevic@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство Уже научне области за које је биран у звање редовног професора: Аутоматика и мехатроника, Примењена информатика и рачунарско инжењерство; Ужа научна област: Аутомaтско управљањe

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1996
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу
НасловРегулација температуре и влажности у стакленој башти
ОбластАутоматско управљање
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1998
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу
НасловСтруктурна синтеза система дигиталног управљања са унутрашњим моделом
ОбластАутоматско управљање
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2001
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу
НасловРазвој нових структура дигитално управљаних електромоторних погона и индустријских процеса
ОбластАутоматско управљање/Мехатроника

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1996Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1999Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2002Машински факултет у КрагујевцуДоцент
2006Машински факултет у КрагујевцуВанредни професор
2012Факултет инжењерских наука Универтета у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2004Control Engineering Dep′t, Czech Technical University, Prag, 2004два месеца
2005Institute of Automatic Control and System Technology, Johan Kepler University, Linz, Austria, 2005.месец дана
2006Information Engineering Research Group, Department of Engineering Science, Oxford University, Oxford, UK, 2006.месец дана
2010Integrated System Group, RLE, Department of Electrical Engineering and Computer Science, MIT, Cambridge, Massachusetts, USA, 2010/11 - Fulbright Visiting Scholarједанаест месеци
2017Mechanik adaptiver Systeme, Ruhr-Universität Bochum, D-44801 Bochum, Germany, 2017 - Visiting Professor, DAAD research visitтри месеца

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
1996Најбољи студент Универзитета у Крагујевцу
1996Најбољи дипломирани студент Машинског факултета у Крагујевцу
1994Стипендиста Републичке Фондације за развој научног и уметничког подмлатка
1992Стипендија за таленте Министарства просвете Републике Србије
2016Изабран за члана Научног друштва Србије

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ОСТАЛО
Остварени хетероцитатни индекс: h-index = 9 (Google Scholar, 2019); h-index = 7 (Scopus, 2019); Број цитата без аутоцитата 228 (Scopus, 2019);

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
10
Укупан
 1. Miladin Stefanovic, Milan Matijevic, Advancement in Online Education: International Perspectives and Practices, editor Qiuyun Lin, chapter: Miladin Stefanovic, Milan Matijevic, Integrating Virtual Laboratories into Collaborative E-Learning, Nova Science Publishers, New York, NY, USA, New York, NY, USA, 2011
 2. Miladin Stefanovic, Milan Matijevic, Vladimir Cvjetkovic, Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and Frameworks, editor Panagiotes S. Anastasiades, chapter: Miladin Stefanovic, Milan Matijevic, Vladimir Cvjetkovic, Internet-Based Remote Laboratories as a Part of a Blended Learning Environment., IGI Global Publishing, USA, 2011
 3. M.Matijević, Ž.Despotović, M.Milanović, N.Jović, S.Vukosavić, Online Engineering & Internet of Things, editors Michael E. Auer, Danilo G. Zutin, chapter (15 pages): M.Matijević, Ž.Despotović, M.Milanović, N.Jović, S.Vukosavić, Laboratory Model of Coupled Electrical Drives for Supervision and Control via Internet, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-64352-6, pp. 392-407 [M15], Springer International Publishing, Br. strana: 1062, ISBN 978-3-319-64351-9, Cham, Switzerland, 2017
 4. N. Jovic, R. Mitrovic, V. Cvjetkovic, M.S. Matijevic, Advances in Robot Design and Intelligent Control, Editors: Aleksandar Rodić, Theodor Borangiu, chapter (6 pages): N. Jovic, R. Mitrovic, V. Cvjetkovic, M.S. Matijevic, Building Remote Lab for Robot SLAM Algorithm Testing, DOI: 10.1007/978-3-319-49058-8, pp. 640-645 [M15], Springer International Publishing, Br. strana: 649, ISBN 978-3-319-49057-1, Cham, Switzerland, 2017
 5. N.Jović, M.Matijević, Online Engineering & Internet of Things, editors Michael E. Auer, Danilo G. Zutin, chapter (12 pages): N.Jović, M.Matijević, Design of web laboratory for programming and use of an FPGA device, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-64352-6, pp. 809-821, [M15], Springer International Publishing, Br. strana: 1062, ISBN 978-3-319-64351-9, Cham, Switzerland, 2017
 6. Djordje Cantrak, Novica Jankovic, Milos Nedeljkovic, Milan Matijevic, Dejan Ilic, Lectures in Rotodynamic Pumps - from Design and Simulations to Testing, Mobile Technologies and Applications for the Internet of Things, pp. 394-406, DOI: 10.1007/978-3-030-11434-3, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, Br. strana: 406, ISBN 978-3-030-11434-3, Springer Nature Switzerland AG, 2019
 7. Milan Matijevic, Milos Nedeljkovic, Djordje Cantrak, Novica Jankovic, Problem Oriented Learning Based on Use of Shared Experimental Results, Mobile Technologies and Applications for the Internet of Things, pp.47-58, DOI: 10.1007/978-3-030-11434-3, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, Br. strana: 406, ISBN 978-3-030-11434-3, Springer Nature Switzerland AG, 2019
 8. Milos Nedeljkovic, Djordje Cantrak, Novica Jankovic, Dejan Ilic, Milan Matijevic, Smart Industry & Smart Education, Virtual Instrumentation Used in Engineering Education Set-Up of Hydraulic Pump and System,, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, Br. strana: 7, ISBN 978-3-319-95677-0, Cham, 2019
 9. Milos Srecko Nedeljkovic, Novica Jankovic, Djordje Cantrak, Dejan Ilic, Milan Matijevic, Remote Engineering Education Set-Up of Hydraulic Pump and System, Smart Industry & Smart Education; REV 2018. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 47., Springer, Cham, Br. strana: 7, ISBN 978-3-319-95677-0, Cham, 2019
 10. Milan Matijevic, Milos Nedeljkovic, Design and Use of Digitally Controlled Electric Motors for Purpose of Engineering Education. In: Auer M., Tsiatsos T. (eds) The Challenges of the Digital Transformation in Education, pp. 833-844, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-11932-4_77, Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2019, Br. strana: 977, ISBN 978-3-030-11931-7, Springer Nature Switzerland, 2020
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. M.R. Stojić, M.S. Matijević and Lj.S. Draganović, A robust Smith predictor modified by internal models for integrating process with dead time, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol.46, No.8, pp. 1293-1298, ISSN 0018-9286, Doi 10.1109/9.940937, 2001
  A Robust Smith Predictor Modified by Internal Models for Integrating Process with Dead Time.pdf
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Miladin Stefanovic, Milan Matijevic, Milan Eric, Visnja Simic, Method of design and specification of web services based on quality system documentation, Information Systems Frontiers, Vol.11, No.11, pp. 75-86, ISSN 1387-3326, Doi 10.1007/s10796-008-9143-y, 2009
  Method of design and specification of web services based on quality system documentation.pdf
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
11
Укупан
 1. M.S. Matijević, M.R. Stojić, K. Schlacher, Absorption Principle in Process Control Applications, Electrial Engineering - Archiv für Elektrotechnik, Springer-Verlag, Vol.89, No.7, pp. 577-584, ISSN 0948-7921, Doi https://doi.org/10.1007/s00202-006-0032-4, 2007
  Absorption principle in process control applications.pdf
 2. Miladin Stefanović, Milan S. Matijević, Vladimir Cvjetković, Web-based laboratories for distance learning, International Journal of Engineering Education, ISSN 0949-149X, Vol.25, No.5, pp. 1005-1012, ISSN 0949-149-, 2009
  Web-Based Laboratories for Distance Learning.pdf
 3. M. Stefanović, M.S. Matijević, V. Cvjetković, V. Simić, Web based laboratory for engineering education, Computer Applications in Engineering Education, Vol.18, No.3, pp. 526-536, ISSN 1061-3773, Doi doi.wiley.com/10.1002/cae.20222, 2010
  Web-Based Laboratory for Engineering Education.pdf
 4. Miladin Stefanović, Milan Matijević, Vladimir Cvjetković, Remote Controlled Laboratory Experiments on the WEB, International Journal of Industrial Engineering, ISSN 1943-670X, Vol.18, No.3, pp. 130-139, ISSN 1943-670-, 2011
  Remotr Controlled Lab Experiments on the WEB.pdf
 5. Miladin Stefanović, Vladimir Cvjetković, Milan Matijević, Višnja Simić, A LabVIEW based remote laboratory experiments for control engineering education, Computer Applications in Engineering Education, Willey Inter Sceince, Vol.18, No.3, pp. 538-549, ISSN 1061-3773, Doi doi.wiley.com/10.1002/cae.20334, 2011
  A LabVIEW Based Remote Laboratory Experiments for Control Engineering.pdf
 6. Miroslav Ravlić, Milan Matijević, B. Ivković, Design of automatic control system for the new universal tribometer UT-07, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.17, No.3, pp. 461-471, ISSN 1310-4772, 2011
  Design of Automatic CCS.pdf
 7. Miladin Stefanovic, Milan Matijevic and Dragan Lazic, Experimental Plant for Supervision and Monitoring of an Intermittent Heating System for Engineering Training, The International Journal of Engineering Education, Vol.29, No.3, pp. 799-807, ISSN 0949-149, Doi 10.1002/cae.20543, 2013
  Experimental Plant for Supervision and Monitoring of an Intermittent Heating System for Engineer.pdf
 8. Milan Matijević, Miladin Stefanović, Vladimir Cvjetković, Vladimir Joković, Nenad Babajić, Miroslav Ravlić, Snezana Nestić, The Development and Implementation of a Thermal Process Trainer for Control and Measurement via the Internet, Computer Application in Engineering Education, Vol.22, No.1, pp. 167-177, ISSN 1061-3773, Doi 10.1002/cae.20543, 2014
  The Development and Implementation of a Thermal Process Trainer.pdf
 9. Petar Mišljen, Željko Despotović, Milan Matijević, Modeling and Control of Bulk Material Flow on the Electromagnetic Vibratory Feeder, Automatika, Vol.57, No.4, pp. 936-947, ISSN 0005-1144, Doi 10.7305/automatika.2017.03.1766, 2016
  Modeling and Control of Bulk Material Flow on the Electromagnetic Vibratory Feeder.pdf
 10. Petar Misljen, Marko Tanaskovic, Zeljko Despotovic, Milan Matijevic, Controlling Electromagnetic Vibrating Feeder by Using a Model Predictive Control Algorithm, https://intercienciajournal.com/show.php?v=43&i=10, Interciencia Journal, Vol.43, No.10, pp. 31-47, ISSN 0378-1844, 2018
  PMisljen et all.pdf
 11. Vojislav Z. Filipovic, Milan S. Matijevic, Petar J. Misljen, Zeljko V. Despotovic, Outlier robust identification of the thermal power plant: combustion control and the solid fuel combustion products vibratory transport, http://www.eemj.icpm.tuiasi.ro/issues/vol19/vol19no3.htm, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.19, No.3, pp. -, ISSN 1582-9596, 2020
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
3
Укупан
 1. Lj.S. Draganović, M.R. Stojić and M.S. Matijević, A new Smith predictor for controlling a process with an integrator and long dead-time: Design and tuning, Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetic, Vol.14, No.1, pp. 1-18, ISSN 0353-3670, 2001
  A new Smith predictor _ Design and tuning.pdf
 2. Milić R. Stojić and Milan S. Matijević, Design of the IMPACT Controlling Structure Applying Conventional Digital Control Laws, Facta Univ. Ser.: Elec. Energ., Vol.18, No.3, pp. 361-377, ISSN 0353-3670, 2005
  Facta Universitatis, Stojic, Matijevic, Rad.pdf
 3. М.S.Мatijević, M.R. Stojić, S.N. Vukosavić, M.Ž. Stefanović, Suppression of torsional oscillations based on IMPACT controlling structure, Theoret. Appl.Mech., Vol.33, No.3, pp. 181-198, ISSN 0353-8249, 2006
  Suppression of torsional oscillation.pdf
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
47
Укупан
 1. M. Matijević, Z. Kalinić, B. Miličić, Determination of certain parameters influence rank on vehicle vibrations by application of sensitivity theory, X International Symposium Motor Vehicles and Engines MVM’98, Kragujevac, Yugoslavia, 1998
 2. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Sensitivity of process control system with internal model to the measuring noise, VI SAUM Conference, Niš, 1998
 3. Ž. Petronijević, M. Matijević, S. Crnogorac, Z. Kalinić, B. Miličić, Analysis of Influencing Factors on vehicle’s oscillatory motion by means of RL Method, JUMV, Science and Motor Vehicles ’99 and Motor Vehicles and Motors, special edition, Belgrade, Yugoslavia, 1999
 4. Ž. Petronijević, D. Ilijevski, M. Matijević, Z. Kalinić, B. Miličić, Synthesis of active vehicle suspension system based on model reference adaptive systems, XI International Symposium Motor Vehicles and Engines MVM’00, Kragujevac, Yugoslavia, 2000
 5. Ž. Petronijević, M. Matijević, Z. Kalinić, B. Miličić, D. Ilijevski, Implementation advantages of IMC structure in active vehicle suspension systems, XI International Symposium Motor Vehicles and Engines MVM’00, Kragujevac, Yugoslavia, 2000
 6. Ž. Petronijević, M. Matijević, Z. Kalinić, B. Miličić, D. Ilijevski, Control design of active vehicle suspension systems based on Internal Model Control, International Conference Automatics & Informatics ′2000, Sofia, Bulgaria, 2000
 7. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Structural design of digital control systems with immesurable arbitrary disturbances, The 9th Mediterranean Conference on Control and Automation MED'01, Dubrovnik, Croatia, 2001, 27-29 June, ISBN 953-6037-34-3
  Structural design of digital control systems with immesurable arbitrary disturbances.pdf
 8. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Disturbance invariant speed contolled servo drive with Tesla′s induction motor, International IEEE Conference TELSIKS 2001, M.R. Stojić, M.S. Matijević, 2001, September 19-21, pp. 332-338, ISBN 978-0780372283
  Disturbance Invariant Speed Controlled Servo Drive with Tesla's Induction Motor TELSIKS2001.pdf
 9. Ž. Petronijević, D. Ilijevski, B. Miličić, Z. Kalinić, M. Matijević, Control design of active vehicle suspension system based on fuzzy logic control, VII SAUM Conference, Vrnjačka Banja, 2001, September 26-28
 10. M.S. Matijević, M.R. Stojić and M. Stefanović, Application of internal models in the design of digitally controlled electrical drives, 11th Mediterranean Conference on Control and Automation MED'03, Rhodes, Greece, 2003, June 17-20
  MED03 Application of internal models in the design of digitally controlled electrical drives.pdf
 11. R. Radonjić, M.S. Matijević and D. Radonjić, Lateral stability of tank vehicle with dangerous liquid goods, 6th International Conference on Accomplishments of Electrical and Mechanical Industries – DEMI 2003, Banjaluka, Republic Srpska, 2003, May
 12. D. Stevanović, A. Saranac and M. Matijević, New educational tool for control engineering, VIII Triennial International SAUM Conference, Belgrade, Serbia, 2004, Nov. 5-6
  New Education Tools for Control Engineering.pdf
 13. D. Stevanović, A. Šaranac and M. Matijević, Client – server virtual laboratory model of coupled tank system, Second IFAC International Workshop IBCE΄04, Grenoble, France, 2004, Sept.
  Client - server virtual laboratory model of coupled tank system.pdf
 14. M.S. Matijević and R. Radonjić, Vehicle handling control, XIII International Scientific Meeting Motor Vehicles&Engines – MVM04, Kragujevac, Serbia, 2004, October
  Upravljanje ponasanjem vozila na putu.pdf
 15. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Suppression of arbitrary periodical disturbances in the design of digitally controlled electrical drives, International IEEE Conference TELSIKS 2005, Niš, Serbia, 2005, September 28-30
  Suppression of Arbitrary Periodical Disturbances in Electrical Drives.pdf
 16. V. Cvjetković, D. Stevanović and M. Matijević, Remote system for development, implementation and testing of control algorithms, 3rd International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation REV2006, University of Maribor, Maribor, Slovenia, 2006, 29-30 June, ISBN 3-89958-194-6
  Remote system for development, implementation and testing of control algorithms.pdf
 17. Danijela Tadic, Predrag Popovic, Slobodan Jankovic, Milan Matijevic, A fuzzy approach in evaluation therapeutic procedure-relevance for patient satisfaction, 8th Balkan Conference on Operational Research BALCOR 2007, Zlatibor, 2007, 14-17 September, pp. 245-254
 18. Milorad Bojić, Dobrivoje Ćatić, Milan Matijević, Ivan Miletić, Design of a stationary asymmetric solar concentrator for heat and electricity production, The 12th International Energy Conference and Exhibition, Energex 2007, Singapore, 2007, 26-30 November
  Design of a Stationary Asymmetric Solar Concentrator for Heat and Electricity Production.pdf
 19. Vladimir Cvjetković, Milan Matijević, Miladin Stefanović, Remotely controlled experiment for gantry crane, International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation REV 2007, Porto, 2007, 25-27 June
 20. Vladimir Cvjetković, Milan Matijević, Vesna Ranković and Miladin Stefanović, Internet-mediated process control laboratory, IX Triennial International SAUM Conference on Systems, Automatic Control and Measurements, Niš, 2007, 22-23 November
  SAUM_Internet-Mediated Process Control Laboratory .pdf
 21. M. Bojić, D. Ćatić, M. Matijević, I. Miletić, V. Stefanović, Design a stationary asymmetric solar concentrator for heat and electricity production, Procedings of the Fourth LASTED International Conference POWER AND ENERGY SYSTEMS (AsiaPES 2008), Langkawi, Malaysia, 2008, 2-4, April, pp. 341-346, ISBN 978-0-88986-732-1
 22. Saša Jovanović, Milan Matijević, Miladin Stefanović, Milorad Bojić, Modelling of central heating system, 2nd International Quality Conference, Quality Festival 2008, Kragujevac, 2008, 13-15 May, ISBN 978-86-86663-26-9
 23. V.M. Cvjetković, M. Matijević and M. Stefanović, Universal web development system for implementation of controllers for remote real systems, International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, REV 2008, Düsseldorf, Germany, 2008, 22 –25 June, ISBN 978-3-89958-352-6
 24. Miroslav Ravlić, Milan Matijević, Control of the universal tribometer UT-07, 11th International Conference on Tribology - SERBIATRIB 09, Belgrade, 2009, 13 - 15 May
 25. Vladimir Cvjetković, Milan Matijević, Milan Grujović, Helicopter laboratory model experiment with web access, 6th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, REV 2009, Bridgeport, CT, USA, 2009, 22-25 June, pp. 148-153, ISBN 978-3-89958-480-6
  Helicopter laboratory model.pdf
 26. Milos Nedeljkovic, Milan Matijevic, Zarko Cojbasic, Experiences and Results of TEMPUS Project "International Accreditation of Engineering Studies", 2013 International Conference on Technology Transfer, ICTT 2013, Nis, 2013, 20-21, June, pp. 211-214, ISBN 978-86-6125-083-5
  Nedeljkovic Matijevic Cojbasic ICTT 2013 Proceedings scan.pdf
 27. S. Atanasijević, M. Miladinović, V. Nedić, M. Matijević, Analysis Platform for the Presentation of a Set of Open Data in Education and Public Administration, Proc. of 4th International Conference on Information Societz and Technology (ICIST 2014), Kopaonik, Serbia, 2014, 09.-13.03.2014, pp. 353-359, ISBN 978-86-85525-14-8
 28. Ivana Gadjanski, Đorđe Čantrak, Milan Matijević, Radivoje Prodanović, Stimulating innovations from university through the use of digital fabrication – case study of the SciFabLab at Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade, WBCInno2015 International conference (http://www.wbc-inno.kg.ac.rs/pub/download/14543131101284_proceedings.pdf), Novi Sad, Serbia, 2015, September 18th, pp. 18-21
  Stimulating innovations from university through the use of digital fabrication – case study.pdf
 29. Nikola Jović, Vladimir Cvjetković, Milan Matijević, REMOTE CONTROL OF LEGO MINDSTORMS NXT MOTORS PROGRAMMED IN PYTHON, 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering, IcETRAN 2015, Silver Lake (Srebrno Jezero), Serbia, 2015, June 8-11, 2015
  IcETRAN2015.pdf
 30. Petar Mišljen, Radomir Mitrovic, Željko Despotović, Milan Matijević, SCADA Application for Control and Monitoring of Vibratory Feeder, 2nd International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering , IcETRAN 2015, Srebrno jezero, Srbija, 2015, 8. – 11, June, 2015.
  IcETRAN 2015 Misljen.doc
 31. N. Jovic, R. Mitrovic, V. Cvjetkovic, M.S. Matijevic, Building remote lab for robot SLAM algorithm testing, IFToMM / IEEE / EURobotics 25th International Conference on Robotics in Apple-Adria-Danube Region RAAD 2016, Belgrade, 2016, June 30th - July 2nd
 32. Vladimir Cvjetkovic, Milan Matijevic, Overview of architectures with Arduino boards as building blocks for data acquisition and control systems, 13th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation, REV 2016, Madrid, 2016, 24-26 February, pp. 56-63, ISBN 978-1-4673-8247-2
  Overview of Architectures with Arduino Boards as Building Block for Control Systems.pdf
 33. M.Matijević, M.Nedeljković, Đ.Čantrak, N.Jović, Remote labs and problem oriented engineering education, 2017 IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2017, Athens, Greece, 2017, 25-28 April, 2017, pp. 1390-1395, ISBN 978-1-5090-5467-1
 34. M.Matijević, Ž.Despotović, M.Milanović, N.Jović, S.Vukosavić, Laboratory model of coupled electrical drives for supervision and control via Internet, 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2017), Columbia University, New York, USA, 2017, 15-17 March, pp. 592-607, ISBN 978-3-319-64352-6
 35. N.Jović, M.Matijević, Design of web laboratory for programming and use of an FPGA device, 14th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2017), Columbia University, New York, USA, 2017, 15-17 March, pp. 751-764, ISBN 978-3-319-64352-6
 36. N.Jović, M.Matijević, LEGO web laboratory at University of Kragujevac, 2017 IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2017, Athens, Greece, 2017, 25-28, April, pp. 1363-1366, ISBN 978-1-5090-5467-1
 37. A.Veljovic, M.Matijevic, M.Nedeljkovic, Dj.Cantrak, An approach to design of the cyber-physical systems for engineering education, 2018 IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2018, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias, Spain, 2018, April 17-20, pp. 1408-1413, ISBN 978-1-5386-2957-4
 38. Djordje Cantrak, Novica Jankovic, Milos Nedeljkovic, Milan Matijevic, Dejan Ilic, Lectures in Rotodynamic Pumps - from Design and Simulations to Testing, International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning - IMCL2018, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, 2018, 11–12 October 2018, pp. 358-369
  Invitation_Milan_Matijevic.pdf
 39. M. Nedeljkovic, Dj. Cantrak, N. Jankovic, D. Ilic, M. Matijevic, Virtual Instrumentation Used in Engineering Education Set-Up of Hydraulic Pump and System, 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2018), University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany, 2018, 21-23 March, pp. 341-348
 40. M. Nedeljkovic, N. Jankovic, Dj. Cantrak, D. Ilic, M. Matijevic, Remote Engineering Education Set-Up of Hydraulic Pump and System, 15th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2018), University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany, 2018, 21-23 March 2018, pp. 57-64
 41. M.Nedeljkovic, Dj.Cantrak, N.Jankovic, D.Ilic, M.Matijevic, Virtual Instruments and Experiments in Engineering Education Lab Setup with Hydraulic Pump, 2018 IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2018, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Islas Canarias, Spain, 2018, April 17-20, pp. 1145-1152, ISBN 978-1-5386-2957-4
 42. M.Nedeljkovic, N.Jankovic, Dj.Cantrak, D.Ilic, M.Matijevic, Engineering Education Lab Setup Ready for Remote Operation - Pump System Hydraulic Performance, 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain, 2018, 17-20 April, pp. 1175-1182, ISBN 978-1-5386-2957-4
 43. Milan Matijevic, Milos Nedeljkovic, Design and Use of Digitally Controlled Electric Motors for Purpose of Engineering Education, 21th International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL2018 – The Challenges of the Digital Transformation in Education, Kos Island, Greece, 2018, 25-28. September, pp. 1681-1692
 44. Milan Matijevic, Milos Nedeljkovic, Djordje Cantrak, Novica Jankovic, Sasa Gavrilovic, Problem Oriented Learning Based on Use of Shared Experimental Results, International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning - IMCL2018, McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada, 2018, 11–12 October 2018, pp. 251-262
 45. Saša Gavrilović, Jovan Kovačević, Milan Matijević, Dynamic Repository of Experimental Results, Proc. of the 5th Experiment@International Conference - exp.at’19, Funchal, Madeira Island, Portugal, 2019, 12-14, June, pp. 227-228, ISBN 978-1-7281-3637-0
  p043expat19_paper_10_2.pdf
 46. Đorđe Seničić, Milan Matijević, Marko Tanasković, Luis de la Torre, An Implementation of a Web Laboratory Converting Off-Line Experiments Into Remotely Accessible Experiments, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, SINTEZA 2022, Belgrade, 2022, April, 16, pp. 169-175, ISBN 978-86-7912-800-3
  169-175.pdf
 47. Luis de la Torre, Milan Matijević, Đorđe Seničić, Maja Milojević, Marko Tanasković, A Summary Protocol on How to Develop a Remote Laboratory, International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research, SINTEZA 2022, Belgrade, Serbia, 2022, April 16, pp. 163-168, ISBN 978-86-7912-800-3
  163-168.pdf
Списак резултата М41
Истакнута монографија националног значаја
Број
2
Укупан
 1. Милан С. Матијевић, Драгутин Љ. Дебељковић, Иван М. Бузуровић, Михаило П. Лазаревић,, Динамика система описаних алгебро-диференцијалним једначинама са помереним аргументом – II део, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Br. strana: 520, ISBN 978-86-6335-047-2, Крагујевац, 2017
 2. Милан С. Матијевић, Драгутин Љ. Дебељковић, Динамика и управљање сложених индустријских процеса и постројења III део, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Br. strana: 540, ISBN 978-86-6335-060-1, Крагујевац, 2019
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
24
Укупан
 1. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Suppression of noise contamination in control system with internal model, Electronics, Vol.2, No.1, pp. 33-42, ISSN 1450-5843, 1998
 2. Ž. Petronijević, M. Matijević, Z. Kalinić, B. Miličić, Određivanje ranga uticaja parametara na oscilatorno ponašanje vozila primenom teorije osetljivosti, Tehnika-Mašinstvo, Vol.48, No.3, pp. -, ISSN 0040-2176, 1999
 3. Ž. Petronijević, Z. Kalinić, B. Miličić, M. Matijević, Determining the rank of influence of certain parameters on the oscillatory vehicle motion by the application of sensitivity theory on a three-dimensional vehicle model, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.25, No.1, pp. 49-57, ISSN -, 1999
 4. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Disturbance invariant speed contolled servo drive with Tesla′s induction motor, Microwave review, Vol.7, No.2, pp. 29-36, ISSN 14505835, 2001
  Disturbance invariant speed controlled servo drive with Tesla's induction motor.pdf
 5. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Application of internal models in the design of digitally controlled electrical drives, Electronics, Vol.6, No.2, pp. 31-36, ISSN 1450-5843, 2002
 6. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Structural design of digital control system with immeasurable arbitrary disturbances, Tehnika – Electrical Engineering, Vol.51, No.1, pp. -, ISSN 0040-2176, 2002
 7. S.M. Janković and M.S. Matijević, A new method for estimation of EC50 of na agonist, Iugoslav. Phisiol. Pharmacol. Acta, Vol.35, No.3, pp. 103-116, ISSN 0021-3225, 2003
 8. M. S. Matijević, V. Milašinović, U. Tomanović, V. Petrović, JSCADA kao novi pristup za nadzor i upravljanje procesima, Tehnika – Mašinstvo, Vol.54, No.5, pp. -, ISSN 0040-2176, 2005
  JSCADA kao novi pristup za nadzor i upravljanje procesa.pdf
 9. M.S. Matijević, M.R. Stojić, IMPACT struktura – moguća poboljšanja i primene, Tehnika – Elektrotehnika, Vol.54, No.5, pp. 5.1-5.7, ISSN 0040-2176, 2005
  IMPACT struktura - moguca poboljsanja i primene.pdf
 10. M.R. Stojić and M.S. Matijević, Repetitive control systems based on IMPACT structure, Scientific Technical Review, Vol.56, No.1, pp. 28-34, ISSN 0350-0667, 2006
  Repetitive control systems based on IMPACT structure.pdf
 11. M.S. Matijević, D.P. Tadić and S.M. Janković, Fuzzy Estimation of Isolated Oviduct Response to Histamine, Pharmacologyonline, Vol.1, No.-, pp. 83-89, ISSN 1827-8620, 2006
  Fuzzy Estimation of Isolated Oviduct Response to Histamina.pdf
 12. M.S. Matijević, M. R. Stojić, Sistemi upravljanja sa unutrašnjim modelima: Pregled, Tehnika – Elektrotehnika, Vol.55, No.1, pp. 5.1-5.14, ISSN 0040-2176, 2006
  CONTROL SYSTEMS WITH INTERNAL MODELS - A REVIEW.pdf
 13. M.S. Matijević, M.R. Stojić, S.N. Vukosavić, Strukturna sinteza sistema sa periodičnim poremećajima, Tehnika – Elektrotehnika, Vol.55, No.4, pp. -, ISSN 0040-2176, 2006
  Strukturna sinteza sistema sa periodičnim poremećajima.pdf
 14. M.S. Matijević, S.N. Vukosavić and K. Schlacher, Eliminating instabilities in computer controlled motion control systems caused by torsional resonance, Electronics, Vol.10, No.1, pp. -, ISSN 1450-5843, 2006
  Eliminating instabilities in computer controlled motion systems caused by torsional resonance.pdf
 15. Milan S. Matijević, Milić R. Stojić, The robust controller design for processes with dead times, Facta Universitatis. Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, Vol.5, No.17, pp. 131-144, ISSN 0354-2009, 2006
  The robust controller design for processes with dead times.pdf
 16. D.P. Tadic, S.M. Jankovic and M.S. Matijevic, Fuzzy Multicriteria Approach for Evaluation and Ranking Therapeutic Procedure, Review of Clinical Pharmacology and Pharmacokinetics, Vol.21, No.2, pp. 225-230, ISSN -, 2007
  Fuzzy Multicriteria Approach for Evaluation and Ranking Therapeutic Procedure.pdf
 17. Miladin Stefanović, Milan Matijević, Goran Devedžić, ICT in developing countries: Condition and improvement by QMS - Serbian case study, Journal of Information and Organizational Sciences, Vol.31, No.2, pp. 29 - 46, ISSN 1846-3312, 2007
  ICT in Developing Countries _ Condition and Improvements by QMS _ Serbian Case Study.pdf
 18. V. Cvjetković, M. Matijević, V. Ranković, M. Stefanović, Internet-mediated process control laboratory, Facta Universitatis. Series: Mechanics, Automatic Control and Robotics, Vol.7, No.1, pp. 35 – 44, ISSN 1820-6417, 2008
  Internet-mediated process control laboratory.pdf
 19. Саша Јовановић, Милан Матијевић, Слободан Ђорђевић, Увод у теорију и методологију моделирања система централног грејања, Tehnika - Elektrotehnika, Vol.59, No.1, pp. 14 - 20, ISSN 0040-2176, 2010
 20. Milan S. Matijević, Ranko Sredojević, Vladimir M. Stojanović, Robust RST Controller Design by Convex Optimization, invited paper, Electronics, Vol.15, No.1, pp. 24-29, ISSN 1450-5843, 2011
  Robust RST controller design by convex optimization.pdf
 21. Milan Matijević, Vladimir Cvjetković, Vojislav Filipović, Nikola Jović, Basic Concepts of Automation and Mechatronics with LEGO MINDSTORMS NXT, Tehnika, Vol.6, No.4, pp. 653-663, ISSN 0040-2176, 2014
  Osnovni koncepti automatike i mehatronike sa LEGO programabilnim robotom.pdf
 22. Петар Мишљен, Жељко Деспотовић, Милан Матијевић, Energetski efikasno upravljanje vibracionim dozatorom: eksperimentalna verifikacija, Energija, Vol.3-4, No.17, pp. 276-281, ISSN 0354-8651, 2015
 23. Радомир Митровић, Петар Мишљен, Жељко Деспотовић, Милан Матијевић, Имплемента-ција алгоритма управљања резонантног вибрационог дозатора на Simatic S7-1200 из MATLAB Simulink окружења, Техника, Vol.65, No.1, pp. 64-69, ISSN 0040-2176, 2016
  Implementacija algoritama upravljanja rezonantnog vibracionog dozatora.pdf
 24. Petar Mišljen, Željko Despotović, Milan Matijević, System Approach to Bulk Material Flow Control on an Electromagnetic Vibratory Feeder, Scientific Technical Review, Vol.69, No.2, pp. 3-7, ISSN 1820-0206, Doi 10.5937/str1902003M, 2019
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
9
Укупан
 1. M. Stefanović, S. Arsovski, M. Matijević, Metoda projektovanja i specifikacija web servisa, InfoM, Vol.2006, No.17, pp. -, ISSN 1451-4397, 2006
  Metoda projektovanja i specifikacije WEB servisa.pdf
 2. M.S. Matijević, M.R. Stojić, S.N. Vukosavić, Novi algoritam za potiskivanje torzionih oscilacija digitalno upravljanih servosistema, Zastava (ISSN 0352-292X), Vol.-, No.41, pp. 7-12, ISSN -, 2006
 3. M.S. Matijević, V. Milašinović, V. Ranković, D. Catić, Robustno upravljanje sistemima aktivnog oslanjanja vozila, Zastava (ISSN 0352-292X), Vol.-, No.41, pp. 34-39, ISSN -, 2006
  Robustno upravljanje sistema aktivnog oslanjanja.pdf
 4. Miladin Stefanović, Milan Matijević, Vladimir Cvijetković, Web laboratorije kao deo koncepta e-edukacije: praktična implementacija, InfoM, Časopis za informacione tehnologije i multimedijalne sisteme ( http://infom.org.rs/brojevi/2007-21.html ), Vol.2007, No.21, pp. -, ISSN 1451-4397, 2007
 5. Vladimir Cvjetković, Dragoljub Stevanović, Milan Matijević, Remote system for development, implementation and testing of control algorithms, International Journal of Online Engineering (iJOE), Vol.3, No.1, pp. -, ISSN 1861-2121, 2007
  iJOE_Remote System for Development, Implementation and Testing of Control Algorithms.pdf
 6. D. Ćatić, D. Miloradović, M. Matijević, Failure modes and effects analysis of hydraulic power-steering system's elements, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems "Mobility Vehicles Mechanics - MVM", Vol.34, No.1-2, pp. 1-11, ISSN -, 2008
 7. Vladimir Cvjetković, Milan Matijević, Milan Grujović, Miladin Stefanović, Helicopter laboratory model experiment with web access, International Journal of Online Engineering (iJOE) secial issue REV2009, Vol.5, No.1, pp. 8-12, ISSN 1861-2121, Doi 10.3991/ijoe.v5i5.1015, 2009
  Helicopter laboratory model IJOE.pdf
 8. Vladimir Cvjetkovic, Milan Matijevic, Overview of architectures with Arduino boards as building blocks for data acquisition and control systems, International Journal of Online Engineering (iJOE), Vol.12, No.6, pp. 10-17, ISSN 1861-2121, 2016
  iJOE Overview of Architectures with Arduino Boards as Building Block for Control Systems.pdf
 9. Vojislav Filipovic , Dragutin Lj. Debeljkovic , Milan Matijevic & Vladimir Dordjevic, Heat exchanger regulation based on method of invariant ellipsoids, Journal of Mechanical Engineering and Modern Technology, http://jmemt.jarap.org/current.aspx, Vol.1, No.1, pp. 9-17, ISSN -, Doi -, 2018
  full.pdf
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
1
Укупан
 1. Добривоје Ћатић, Милан Матијевић, Анализа узрока и начина отказа добош кочнице моторних возила, Техничка дијагностика, Vol.7, No.1, pp. 11-17, ISSN 1451-1975, Doi 651-01-353/2001-11, 2008
Списак резултата М61
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
Број
4
Укупан
 1. M.R. Stojić, Lj.S. Draganović i M.S. Matijević, Pregled i svojstva upravljačkih struktura sa unutrašnjim modelima, Zbornik XLIII Konf. ETRAN-a, Zlatibor, 1999
 2. M. R. Stojić, M.S. Matijević and Lj.S. Draganović, A robust Smith predictor modified by internal models, XLV ETRAN Conf., Bukovička Banja, Yugoslavia, 2001, Jun
 3. M.R. Stojić, M.S. Matijević and S. Korać, Design of IMPACT structure with conventional digital controllers, XLVII ETRAN Conf., Herceg Novi, Montenegro, 2003, June
  Design of IMPACT controlling structure with conventional digital controllers.pdf
 4. M. Stefanović, M.S. Matijević, V. Cvjetković, Web laboratorije i inženjerska edukacija, Zbornik XXXIII Nacionalne konferencije o kvalitetu, Kragujevac, 2006, 10-12 maj
  WEB laboratorije i inzenjerska edukacija.pdf
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
34
Укупан
 1. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Sinteza sistema digitalnog upravljanja brzinskim servome-hanizmom sa unutrašnjim modelom: Potiskivanje šuma kvantovanja, Zbornik XLII Konf. ETRAN-a, Vrnjačka Banja, 1998
 2. Ž. Petronijević, M. Matijević, S. Crnogorac, Z. Kalinić, B. Miličić, Analiza uticajnih parametara na oscilatorno kretanje vozila metodom GMK, Automobilska tehnika za bolji kvalitet života, Beograd, 1999, pp. 69.-72
 3. Ž. Petronijević, S. Raičević, M. Matijević, Automatska regulacija komore za sušenje testa primenom programabilnog logičkog kontrolera, Zbornik IV naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije ′99 (IT′99), Žabljak, Crna Gora, 1999
 4. Ž. Petronijević, Z. Kalinić, B. Miličić, M. Matijević, Određivanje akustičkih modova izduvnog sistema motornog vozila primenom metode konačnih elemenata, Zbornik XLIII Konf. ETRAN-a, Zlatibor, 1999
 5. M. Matijević, Z. Kalinić, B. Miličić, D. Ilijevski, Sinteza upravljačkog algoritma sistema aktivnog oslanjanja vozila zasnovanog na IMC strukturi, Zbornik XLIV Konf. ETRAN-a, Sokobanja, 2000
 6. M.R. Stojić, M.S. Matijević, PID kontroler sa unutrašnjim modelom za upravljanje sporih industrijskih procesa, bornik XLIV Konf. ETRAN-a, Sokobanja, 2000
 7. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Primena principa apsorpcije u sintezi sistema sa nemerlji-vim poremećajima, Zbornik radova III Simpozijuma INDEL, Banjaluka, 2000
 8. Lj.S. Draganović, M.R. Stojić,M. S. Matijević, Sistem upravljanja procesa sa kašnjenjem i nemerljivim poremećajima, Zbornik XLV Konf. ETRAN-a, Bukovička Banja, Yugoslavia, 2001
 9. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Unutrašnji modeli u upravljanju elektromotornim pogonima, Zbornik IV Simpozijuma Industrijksa elektronika Indel 2002, Banjaluka, Republika Srpska, 2002, 14-16, novembar
  Unutrasnji modeli u upravljanju EMP.pdf
 10. M.R. Stojić, M.S. Matijević, Primena prediktivnih filtara umesto unutrašnjeg modela poremećaja IMPACT strukture, Zbornik XLVI Konf. ETRAN-a, Teslić, Republic Srpska, 2002, Jun
  Primena prediktivnih filtara umesto unutrasnjeg modela poremecaja IMPACT strukture.pdf
 11. M.S. Matijević, M.R. Stojić, Novi prilazi parametarskoj sintezi IMPACT strukture, Zbornik XLVI Konf. ETRAN-a, Teslić, Republika Srpska, 2002, Jun
  Novi prilazi parametarskoj sintezi IMPACT strukture.pdf
 12. M. R. Stojić and M. S. Matijević, Application of internal models in the design of digitally controlled electrical drives, Proc. of Infoteh-Jahorina 2003, Jahorina, Republic Srpska, 2003, March 24-26
  Infoteh_Application of internal models in the design of digitally controlled electrical drives.pdf
 13. D. Stevanović, M. Matijević i A. Saranac, Sistem spregnutih rezervoara i edukacija u upravljanju, Zbornik IX Naučno-stručnog skupa Informacione tehnologije 2004 (IT′04), Žabljak, Crna Gora, 2004
  Sistem spregnutih rezervoara.pdf
 14. M.S. Matijević, M.R. Stojić and S.N. Vukosavić, IMPACT struktura u servopogonima visokih performansi – potiskivanje torzionih oscilacija, Zbornik XLVIII Konf. ETRAN-a, Čačak, Serbia, 2004, June
  IMPACT struktura u servo pogonima visokih performansi - Potiskivanje torzionih oscilacija.pdf
 15. D. Stevanović, M. Matijević i A. Saranac, Korišćenje laboratorijskih resursa putem Interneta, Zbornik Infoteh-Jahorina 2005, Jahorina, Republika Srpska, 2005, 23-25 mart
 16. M. S. Matijević, M. R. Stojić and S. N. Vukosavić, Potiskivanje periodičnih poremećaja u digitalno upravljanim elektromotornim pogonima, Zbornik XLVIV Konf. ETRAN-a, Herceg Novi, Crna Gora, 2005, jun
  Potiskivanje periodicnih poremecaja u sintezi digitalno upravljanih EMP.pdf
 17. M.S. Matijević, M.R. Stojić, S.N. Vukosavić, Robustni sistemi upravljanja sa fleksibilnim sprezanjem, XLVV Konferencija ETRANa, Beograd, 2006, jun
  Robustni sistemi upravljanja sa fleksibilnim sprezanjem.pdf
 18. Miladin Stefanović, Milan Matijević, Zora Arsovski, Unapređenje kvaliteta softvera, 33. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival kvaliteta, Kragujevac, 2006, 8-11 maj
  Obezbedjenje kvaliteta softvera.pdf
 19. M. Bojić, D. Ćatić, M. Matijević, I. Miletić, Geometry of a solar concentrator for heat and electricity production, Energetika, Efikasnost, Ekologija, Zbornik radova, 13.Simpozijum termičara Srbije, Sokobanja, 2007, 16-19, October, ISBN 978-86-80-587-80-6
 20. Miladin Stefanović, Milan Matijević, Vladimir Cvjetković, Unapređenje kvaliteta nastavnog procesa korišćenjem koncepta on-line edukacije, 34. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival kvaliteta 2007, Kragujevac, 2007, 8-11 maj
  Unapredjenje kvaliteta nastavnog procesa koriscenjem koncepta on line edukacije.pdf
 21. Vladimir Cvjetković, Siniša Durutović, Milan Matijević, Miladin Stefanović, RFID kartični sistemi za kontrolu pristupa i evidenciju prisutnosti, YU Info, Kopaonik, 2007, 11-14 mart
  RFID karticni sistem za kontrolu pristupa i evidenciju prisutnosti.pdf
 22. Саша Јовановић, Mиладин Стефановић, Милан Матијевић, Концепти аутоматизације зграда, 35. Национална конференција о квалитету, Фестивал квалитета 2008, Крагујевац, 2008, 13-15 мај
 23. Саша Јовановић, Милан Матијевић, Mиладин Стефановић, Слободан Ђорђевић, Моделирање и идентификација топлотних подстаница у системима даљинског грејања, 35. Национална конференција о квалитету, Фестивал квалитета 2008, Крагујевац, 2008, 13-15 мај
 24. Saša Jovanović, Milan Matijević, Slobodan Đorđević, Modeliranje sive kutije sistema centralnog grejanja, 53. Konferencija ETRAN-a, Vrnjačka Banja, 2009, 15-18. jun, ISBN 978-86-80509-64-8
  Modeliranje sive kutije sistema centralnog grejanja.pdf
 25. Srđan Atanasijević, Milan Matijević, Đuro Vojnović, Web nastava: Preporuke za planiranje i implementaciju, YU Info, Kopaonik, 2009, 8-11, mart
 26. Мирослав Бабић, Милан Матијевић, Миладин Стефановић, Душан Гордић, Мирко Благојевић, Владимир Цвјетковић, ICT технологије у функцији подизања ефикасности Болоњског процеса, XVI скуп трендови развоја:"Болоња 2010: стање, дилеме и перспективе", Копаоник, 2010, 1. - 4. Март, pp. 121 - 124, ISBN 978-86-7892-236-7
 27. Милош Недељковић, Милан Матијевић, Жарко Ћојбашић, Међународна акредитација инжењерских студија, XVIII скуп Трендови развоја: Интернационализација универзитета, Kopaonik, 2012, 27. Febuar - 1. Mart, pp. NP.1-1 - NP.1-5, ISBN 978-86-7892-388-3
 28. Milan Matijević, Miloš Nedeljković, Vladimir Joković, Nenad Babajić, Vladimir Cvjetković, Miloš Ivanović, Branislav Popović, LMS/Tutor Systems in High Education, XX Trends of Development Conf. – Development Potential of Higher Education, Kopaonik, Serbia, 2014, 24.-27.02.2014., pp. 206-209, ISBN 978 – 86-7892-601-3
  TREND-2014-Mata.pdf
 29. Војислав Филиповић, Милан Матијевић, Владимир Стојановић, Рекурзивна идентификација размењивача топлоте описаног Хамерштајновим моделом, LVIII Конференција ЕТРАН-а, Врњачка Бања, 2014, 2.06.-5.06.2014., pp. АУ 1.6 1-4, ISBN 978-86-80509-70-9
 30. Andrija Stanojević, Radomir Mitrović, Nikola Jović, Tijana Šušteršič, Milan Matijević, LEGO NXT motor u inženjerskom obrazovanju, 59. Kонференцијa за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику, ETRAN 2015, Сребрно језеро, 2015, 8. – 11. јуна 2015. године
  Etran 2015_AU1_7.doc
 31. Mina Vasković, Vojislav Filipović, Milan Matijević, Milan Ristanović, Dragan Lazić, Adaptivan PI regulator u HVAC sistemima sa čistim vremenskim kašnjenjem, 59. Kонференцију за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику , ETRAN 2015, Сребрно језеро, 2015, 8. – 11. јуна 2015. године
  FIN-ETRAN2015.docx
 32. Nikola Jović, Radomir Mitrović, Milan Matijević, LEGO Laboratorija robotskih mehanizama upravljanih u realnom vremenu putem Interneta, 60. Konferencija ETRAN-a, Zlatibor, 2016, 13. do 16. juna, pp. RO 1.4.1-1.4.3
 33. Radomir Mitrović, Nikola Jović, Vladimir Cvjetković, Miloš Nedeljković, Milan Matijević, “Internet Mediated Laboratories in Engineering Education” (in Serbian), Proc. of XXII Conference on Development Trends: “New Technologies in Teaching”, TREND 2016, Zlatibor, 2016, 16 - 19. February, ISBN 978-86-7892-795-9
  TREND 2016.pdf
 34. Милан С. Матијевић, Роботика у STEM образовању, 60. конференција за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику. ЕТРАН 2016, Златибор, 2016, 13. до 16. јуна 2016. године, pp. RO 1.5.1-1.5.6
  ETRAN 2016 MMatijevic.pdf
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. др Драган Лазић, др Милан Матијевић, др Милан Ристановић, др Милорад Бојић, др Миладин Стефановић, др Владимир Цвјетковић, и Сашa Јовановић, Експериментално постројење за управљање и надзор у системима централног грејања (http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/tr46.pdf), ТР-46/2010, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2010
  TR-46-2010 Експериментално постројење за управљање и надзор у системима централног грејања.pdf
 2. Петар Мишљен, др Жељко Деспотовић, др Милан Матијевић, Регулисани погон резонантног електромагнетног вибрационог дозатора (линк: http://www.fink.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/TR-85-2015.pdf), ТР-85/2015, Центар за примењену аутоматику, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Kragujevac, 2015
  TR-85-2015 Регулисани погон резонантног електромагнетног вибрационог дозатора.pdf
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
5
Укупан
 1. др Драган Лазић, др Милан Матијевић, др Миладин Стефановић, др Милан Ристановић, др Владимир Цвјетковић, др Милан Ерић, Владимир Јоковић, Софтвер за управљање web лабораторијама (http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/tr45_.pdf), TR-45/2010, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2010
  ТR-45-2010 Софтвер за управљање web лабораторијама.pdf
 2. др Милорад Бојић, др Ненад Марјановић, др Добривоје Ћатић, др Милан Матијевић, др Милан Деспотовић, др Весна Марјановић, мр Иван Милетић, Лабораторијска инсталација енергетских потрошача хибридних соларних пријемника – ЕП-Лаб (http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/27.pdf), ТR-27/2010, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2010
  TR-27-2010 Лабораторијска инсталација енергетских потрошача хибридних соларних пријемника.pdf
 3. др Милорад Бојић, др Ненад Марјановић, др Добривоје Ћатић, др Милан Матијевић, др Милан Деспотовић, др Весна Марјановић, мр Иван Милетић, Стационарни соларни концентратор за добијање топлотне енергије – ЦП-ЛАБ (http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/28.pdf), TR-28/2010, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2010
  TR-28-2010 Стационарни соларни концентратор за добијање топлотне енергије .pdf
 4. др Милорад Бојић, др Ненад Марјановић, др Добривоје Ћатић, др Милан Матијевић, др Милан Деспотовић, др Весна Марјановић, мр Иван Милетић, Стационарни соларни хибридни концентратор за добијање електроенергије и топлоте – ЦП-0А (http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/30.pdf), TR-30/2010, Euro Heat - Крагујевац, Крагујевац, 2010
  TR-30-2010 Стационарни соларни хибридни концентратор за добијање електроенергије и топлоте.pdf
 5. Мирослав Равлић, др Милан Матијевић, др Драган Лазић, др Милан Ристановић, др Миладин Стефановић, др Владимир Цвјетковић и Ненад Бабајић, Лабораторијски модел температурног процеса са кашњењем ПТ400 са управљањем и надзором преко Интернета (http://www.mfkg.rs/sajt/Downloads/tehnicka_resenja/tr44.pdf), TR-44/2010, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2010
  TR-44-2010 Лабораторијски модел температурног процеса са кашњењем ПТ400.pdf

УЏБЕНИЦИ
 1. Милан С. Матијевић, Горан Јакуповић, Јелена Цар, Рачунарски подржано мерење и управљање, (универзитетски уџбеник, 540 с., ISBN 86-80581-81-X), Универзитет у Крагујевцу, 2005
 2. Милан С. Матијевић, Владимир Цвјетковић, Весна Ранковић, Миладин Стефановић, Управљање лабораторијским процесима посредством Интернета, (помоћни универзитетски уџбеник, ISBN 978-86-86663-12-2), Универзитет у Крагујевцу, 2007
 3. Миладин Стефановић, Милан С. Матијевић, Мирослав Равлић, Владимир Цвјетковић, Лабораторијска мерења и управљање експериментима путем Интернета, (лабораторијски практикум, ISBN 86-86663-06-0), Универзитет у Крагујевцу, 2007
 4. Милан С. Матијевић, Горан Јакуповић, Јелена Цар, Рачунарски подржано мерење и управљање, Универзитет у Крагујевцу, ISBN 978-86-86663-14-6, септембар, 2008

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. јул 2006 - јул 2009 “Развој соларних асиметричних стационарних параболичних концентратора за добијање електроенергије и топлоте”, Корисник: Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, Руководилац пројекта: др Милорад Бојић, ред. проф. Машинског факултета у Крагујевцу
 2. јул 2006 - јул 2008 “Утицај снижавања температуре воде у секундарном току на смањење потрошње енергије у систему централног грејања”, НПEE 243001, Корисник: ЦИНИ Чачak, Енергетика Крагујевац, Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, Руководилац пројекта: др Небојша Лукић, ванредни професор Машинског факултета у Крагујевцу
 3. 2005 - 2007 “Развој технологије и уређаја за ефикасну електрофилтрацију дима у термоелектранама и топланама”, ТР- 6610Б, ”, Корисник: Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије, и Термоелектрана „Никола Тесла“, Руководилац пројекта: др Слободан Вукосавић, ред. проф. Електротехничког факултета Универзитета у Београду.
 4. 2002 - 2005 “Фармаколошка анализа ефеката ексцитаторних аминокиселина и хормона неурохипофизе на глатке мишиће желуца и јајовода”, ев. бр. 1214, Korisnik: Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, Руководилац пројекта: др Слободан Јанковић, ред. проф. Медицинског факултета у Крагујевцу, Универзитет у Крагујевцу.
 5. 2002 - 2004 “Истраживање и развој ватрогасног возила ради обезбеђења високе ефикасности и деловања ватрогасних јединица”, ТР 0010 (МИС 3.06.0010.Б), Корисник: Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије, i D.O.O. „Застава - Камиони“ из Kрагујевцa, Руководилац пројекта: др Божидар Крстић, ванр. проф. Машинског факултета у Крагујевцу.
 6. април 2008 - април 2010 “Управљање и надзор топлотних подстаница и пословно-стамбених јединица у системима даљинског грејања”, ТР 18020, ангажман: 8 и.м.
 7. април 2008 - април 2010 “Онтолошко моделирање у бионжењерингу”, ТР 12002, ангажман: 0 и.м.
 8. Јануар 2011 – децембар 2018, „Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења“, Уговор са Министарством науке и заштите животне средине, ТР- 33022, Руководилац пројекта др Слободан Вукосавић, ЕТФ Београд
 9. Јануар 2011 – децембар 2018, „Интелигентни системи управљања климатизације у циљу постизања енергетски ефикасних режима у сложеним условима експлоатације“, Уговор са Министарством науке и заштите животне средине, ТР- 33047, Руководилац пројекта др Драган Лазић, Машински факултет Универзитета у Београду

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. 2005-2007 “Internet-Mediated Process Control Laboratory”, eLearning project No.: 019-01/2006 - eLearning program (eLTF - eLearning Task Force) of WUS Austria financed by Austrian Development Cooperation
 2. 2005-2007 “Laboratory experimental setups for measurement and control via Internet”, eLearning project No.: 8093-01/2005 - eLearning program (eLTF - eLearning Task Force) of WUS Austria financed by Austrian Development Cooperation
 3. 2007-2009 ТEMPUS JEP 41029-2006 “Interdisciplinary Engineering Education Establishment”, Project type: CARDS 2006 Curriculum Development JEP within Tempus programme http://www.tempus.ac.rs/projects/detail/JEP---41029---2006/49/, Тhe project coordinator on behalf of the University of Kragujevac
 4. 2004-2006 TEMPUS JEP 18107-2003 “Restructuring Teaching at Serbian Medical Faculties”, Project type: CARDS 2003 Curriculum Development JEP within Tempus programme.
 5. 2004-2005 CDP+113/2004 “Computer aided measurement and control”, individualni projekat, podržan u okviru programa Course Development program (CDP) of WUS Austria financed by Austrian Development Cooperation
 6. 01.01.2009.-31.12.2009. "New cardiovascular planning and diagnostic tool for coronary arteries in BSEC countries using computational simulation", Project Development Fund of the Organization of the Black Sea Economic Cooperation - BSEC
 7. 2015-2018, SCOPES project IZ74Z0_160454/1 “Enabling Web-based Remote Laboratory Community and Infrastructure”, http://physics.kg.ac.rs/fizika/scopes/# The project coordinator: Denis Gillet, EPFL, Lausanne
 8. 2009-2013, TEMPUS JP 144856-2008, “International Accreditation of Engineering Studies”, http://www.tempus.ac.rs/projects/detail/JP-144856-2008/49/, The project coordinator on behalf of University of Kragujevac
 9. 2011-2012, EuropeAid/130 - 168/L/ACT/RS – 2 Regional Socio-Economic Development Programme II (RSEDP2): IPA/2010/218 ATC Serbia - Automotive Training Centre for Central Serbia
 10. 2004 Tempus individual mobility grant (IMG-SCG3022-2003) – for study of control engineering education at Czech Technical University in Prague (Faculty of Electrical Engineering), Prague, Czech Republic.
 11. 2021 - 2023, Репозиторијум отворених садржаја образовања ради лабораторијске подршке у природним и техничким наукама - РЕЛАБ, 2020-1-RS01-KA226-HE-094550, E+ KA226 – Partnerships for Digital Education Readiness, Одговорност: руководилац пројекта

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Ментор је докторске дисертације у изради, кандидата мр Срђана Атанасијевића, дипл. ел. инж., под насловом Надзорно управљачки системи базирани на Интернет технологијама – Пројектовање ВЕБ лабораторије, у складу са одлуком Стручног Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр. 624/4 од 18.05.2007. године, и одлуком Наставно-научног већа Машинског факултета у Крагујевцу бр. 01-1315/1 од 14.06.2007. године.
 2. Ментор је докторске дисертације у изради, кандидата мр Мирослава Равлића, дипл. ел. инж., под насловом Аспекти управљања у потискивању торзионих осцилација мехатроничких система са флексибилним спрезања, у складу са одлуком Стручног Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр. 801/12 од 18.06.2007. године, и одлуком Наставно-научног већа Машинског факултета у Крагујевцу бр. 01-1529/2 од 05.07.2007. године.
 3. Ментор је докторске дисертације у изради, кандидата Ненада Бабајића, дип. маш. инж., под насловом Примена конвексне оптимизације у пројектовању мехатроничких система са флексибилним спрезањем, у складу са одлуком Стручног Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу од 11.07.2012
 4. Ментор је докторске дисертације у изради, кандидата Владимира Јоковића, дип. ел. инж., под насловом Управљање спорих индустријских процеса у реалном времену, у складу са одлуком Стручног Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу од 11.07.2012.
 5. Коментор је докторске дисертације у изради, кандидата Петра Мишљена, дип. ел. инж., под насловом Управљачке структуре вибрационог транспорта расутих материјала базираног на електромагнетним актуаторима, у складу са одлуком Стручног Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр. IV-04-1040/7 од 15.11.2017.

РЕЦЕНЗИЈА РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
 1. Theoretical and Applied Mechanics, ISSN 1450-5584
 2. IEEE Trans. on Control System Technology, ISSN 10636536
 3. Energy and Buildings, ISSN 0378-7788
 4. Thermal Science, ISSN 1290-0729
 5. Applied Mathematical Modelling, ISSN 0307-904X

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. На матичном факултету (ФИН) је наставник од 2002. године на наставним предметима: 1. Дигитално управљање (2002-данас), 2. Пројектовање САУ (2002-данас), 3. Рачунарски подржано мерење и управљање (2003-данас), 4. Мехатроника (2009-2013), 5. Индустријски рачунарски системи (2010-данас), 6. Роботика и мехатроника (2014-2017), 7. Мерење и управљање (2014-данас), 8. Аутоматско управљање (2016-2017), 9. Сензори и актуатори (2012-данас), 10. Сигнали и системи (2016-данас), 11. Моделирање и идентификација (2008-данас), 12. Рачунарски управљани системи (2008-данас)., На матичном факултету, 2002 – данас
 2. На Природно-математичком факултету, Универзитет у Крагујевцу, OAС Информатика, био је ангажован школске 2012/13, 2013/14, 2014/15 и 2015/16 године за изборни предмет у VII семестру, 2+2, са називом ”Изборни семинар”. За предмет је развијен садржај на http://moodle.mfkg.rs/course/view.php?id=371, тутор систем:  http://147.91.203.30:300/ Портали предмета и евиденција за шк. 2013/14, 14/15 и 2015/16 -http://physics.kg.ac.rs/moodle/ , Остало, 2012 – 2106
 3. На Природно-математичком факултету, Универзитет у Крагујевцу, на студијском програму ДAС Информатика, ангажован је од школске 2008/09 године за предмет Рачунарско управљање, изборни предмет., Остало, 2008 - данас
 4. Од 1995. године, на матичном факултету (Машински факултет у Крагујевцу, па после промене назива - ФИН) је био ангажован као сарадник у држању вежби за предмете 1. Дигитално управљање, 2. Пројектовање САУ, 3.Основи аутоматског управљања (АУ), 4. Системи АУ, 5. Основи електротехнике и електронике, 6. Мерни системи и технике, 7. Рачунарско подржано мерење и управљање, итд. А и у периоду од избора у наставничка звања, учествује у свим видовима наставе. , На матичном факултету, 1995 -
 5. 2003-2004 Континуална едукација и преквалификација запослених. Програм: CAD/CAM – курс перманентног образовања. Одговорност: креатор и организатор програма модула курса и истовремено предавач у оквиру модула “PLC – Програмирање и примена”. Руководилац пројека др Славко Арсовски, ред. проф. Машинског факултета у Крагујевцу. Програм је финансиран и организован у сарадњи са НВО Еурекна, Европском агенцијом за реконструкцију и развој, и Владом Републике Србије., На матичном факултету, 2003-2004
 6. У школској 2014/15 години је био наставно ангажован на специјалистичким студијама Високе школа електротехнике и рачунарства у Београду, на предмету Мерно информациони системи , Остало, школска 2014/15
 7. Lecturer under the Erasmus+ Staff Mobility for Teaching Programme between 19/06/2017 and 23/06/2017 at FCT/UNL (Faculdade de Ciências e Tecnologia – Universidade Nova de Lisboa), Erasmus Code P LISBOA03, Main subject field: 0188: Education, inter-disciplinary programmes (Control Engineering, E-learning in Engineering and Science), Erasmus+ Higher Education Mobility Agreement, 2017, На страном универзитету, 2017
 8. У својству управника Центра за примењену аутоматику аутор је више курсева перманентног образовања који су се имплементирали кроз пројекат 2011-2012 EuropeAid/130 - 168/L/ACT/RS – 2 Regional Socio-Economic Development Programme II (RSEDP2): IPA/2010/218 ATC Serbia - Automotive Training Centre for Central Serbia, Остало, 2011-2012
 9. Допринос у организацији и изградњи лабораторијске инфраструктуре на матичном Фаултету: Кроз активности Центра за примењену аутоматику, сарадњу са фирмама донаторима, затим, кроз организацију и реализацију националних и међународних пројеката (TR18020, TEMPUS CD JEP 41029-2006, TEMPUS JP 144856-2008, RSEDP2 IPA/2010/218 ATC Serbia, више WUS пројеката) значајно је допринео развоју лабораторијске и укупне инфраструктуре Факултета., На матичном факултету, 2005-2015
 10. Био је ментор 13 завршних радова и 28 дипломских (мастер) радова из ужих научних области Аутоматика и мехатроника и Примењена информатика и рачунарско инжењерство., На матичном факултету, 2002-2018
 11. Универзитет Метрополитан, Београд IТЗ76 - РОБОТИКА, са фондом од 3 часа предавања у јесењем семестру IТЗ75 - РАЧУНАРСКО УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА, са фондом од 3 часа предавања у пролећном семестру, На другом универзитету, 2020 - 2021

СКРИПТЕ
 1. S.N. Vukosavić, M.S. Matijević, Laboratorijski priručnik za programiranje i primenu TMS320F240 DSP procesora u laboratorijskom sistemu za upravljanje kretanjem, Laboratorijski praktikum - skripta, Laboratorija za mikroprocesorsko upravljanje električnim pogonima, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2002. (dostupno u hard verziji i elektronskoj formi http://kiklop.etf.bg.ac.rs/čweb1/te5mue/F240.zip)
 2. Milan Matijević, Vladimir Joković, Nenad Babajić, http://cpa.fin.kg.ac.rs:30/Home/EPublishing - Elektronska zbirka zadataka sa softverskim rešenjem interaktivnog sistema testiranja i podrške učenju, 144856-Tempus-2008-RS-JPGR, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, 2013

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА
 1. Zoran Kalinić, Sinteza digitalnog upravljanja koordinisanim kretanjem kod višeosnih proizvodnih sistema i mobilnih robota, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 2004. (po odluci br 01-44 od 29.01.2004.)
 2. Aleksandar Šaranac, Primena neuro-fazi kontrolera na statističko upravljanje procesima, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 2005. (po odluci br. 01-904 od 1.09.2005)

ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ
 1. Application of Internal Models in Design of Digitally Controlled Systems, at Department of Control Engineering, Faculty of Electrical Engineering, CTU Prague, Czech Republic, June 3, 2004.
 2. Unutrašnji modeli u strukturnoj sintezi sistema upravljanja: bitne karakteristike i primene, u okviru seminara Instituta „Mihajlo Pupin“, Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd, 23. mart, 2006.
 3. Suppression of Osscillations in High Performance Servo Drives, at Department of Mechanical Engineering, Southern Polytechnic State University, Atlanta, Georgia, USA, 12th April, 2011
 4. The R-S-T Digital Controller Design and Applications, RLE, MIT, Cambridge, USA, 22. July, 2011
 5. Савремени приступи у инжењерском образовању, ВПТШ, Ужице, 4.10.2012
 6. Савремени приступи у инжењерском образовању: Роботика као илустративни сценарио, предавање у оквиру циклуса предавања на манифестацији Дани будућности: Роботика, Кнез Михајлова 5, Београд, 24 септембар – 15. Октобар, 2012.
 7. Robotics in STEM Education, у оквиру заједничког предавања: 4 Fulbright Alumni in Serbia: Using Digital Fabrication in Life Science & Mechanical Engineeering, FABelgrade 2016, Дом oмладине Београда, Београд, 15.05.2016.
 8. Предавање у оквиру инаугурационих предавања чланова Одељења техничких наука Научног друштва Србије: Активно потискивање торзионих вибрација, Коларчева задужбина, Студентски трг 5, Београд, 16.03.2018.

РЕЦЕНЗИЈА ПРОЈЕКАТА
 1. Учешће у рецензирању пројеката билетералне сарадње између Министарства за науку и технолошки развој и Немачке службе за академску размену (ДААД), Бр. решења 451-03-254/15/2009-01, Министарство за науку и технолошки развој, Република Србија, Београд, 28.01.2009.
 2. Три пројектне апликације из области технолошког развоја упућене Министарству за науку и технолошки развој (Матични научни одбор за машинство) да одобри финансирање у планираном периоду реалзације од 2008-2011. године су рецензиране (мај 2008).
 3. Учествовао је у рецензирању пројектних апликација за Research Executive Agency (REA) у оквиру ЕУ програма H2020 Marie Sklodowska-Curie Work Programme 2016-2017

УЧЕШЋА У КОМИСИЈАМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
 1. Члан комисије за избор једног наставника за ужу научну област Информатичке технологије (Одлука Наставно научног већа Факултета за индустријски менаџмент у Крушевцу бр. 270 од 25.09.2008.)
 2. Одлуком Изборног већа Машинског факултета Универзитета у Београду бр. 868/3 од 3.06.2010. године, члан Комисија за писање извештаја по објављеном конкурсу за избор једног наставника на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматско управљање.
 3. Одлуком Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број 115/1 од 14.03.2012. године, члан Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање ванредни професор за ужу научну област Аутоматско управљање, флуидна техника и мерења, на Машински факултет у Краљеву (http://www.kg.ac.rs/doc/06_vojislav_filipovic_odluka_predlog.pdf)
 4. Одлуком Већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу број IV-04-1183/10 од 14.12.2016. године, члан Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима на конкурс за избор наставника у звање редовни професор за ужу научну област Аутоматско управљање, флуидна техника и мерења, на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву
 5. Одлуком Изборног већа Машинског факултета Универзитета у Београду бр. 868/3 од 3.06.2010. године, члан је Комисије за писање извештаја по објављеном конкурсу за избор једног наставника на одређено време од 5 година са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматско управљање.

УЧЕШЋЕ У РАДУ ПРОФЕСИОНАЛНИХ (СТРУКОВНИХ) ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. члан Савеза инжењера и техничара Србије (бр. чл. карте 280345)
 2. члан Научног друштва Србије (од датума избора 30.5.2016. године)
 3. члан председништва Друштва за САУМ Србије

УЧЕШЋЕ У РАДУ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ ТЕЛА ЗА ИЗРАДУ АКРЕДИТАЦИОНИХ ДОКУМЕНАТА И КОМИСИЈАМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА
 1. 2007 – 2012, Продекан за међународну сарадњу и акредитацију
 2. 2007 – 2013, члан факултетске Комисије за обезбеђење квалитета
 3. 2007 – 2014, члан Комисије за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу
 4. 2011 – 2014, заменик председника Комисије за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу
 5. Био је члан подкомисије за самовредновање Универзитета у Крагујевцу (2007), и један од аутора Извештаја о самовредновању Универзитета у Крагујевцу из 2008. године.
 6. Био је члан Комисије за спровођење самовредновања Факултета и његових студијских програма и један од аутора Извештаја о самовредновању Факултета из 2008. и 2012. године.

ДРУГЕ ДРУШТВЕНЕ АКТИВНОСТИ И ПРИЗНАЊА
 1. Добитник је признања (значке) „Примеран војник“, ЈНА, 1989/90, Нови Сад, Парагово
 2. Члан је Чивнинг друштва Србије
 3. Члан је Удружења Фулбрајтових стипендиста Србије
 4. Члан је ДААД Алумни клуба Универзитета у Београду
 5. Члан Комисије за интервјуисање и оцену кандидата за Фулбрајтову стипендију (један мандат)
 6. Био је члан Комисије за израду локалног еколошког плана (ЛЕАП) града Крагујевца (један мандат)
 7. Био је члан Надзорног одбора ЈП Паркинг сервис, града Крагујевца (један мандат)

УЧЕШЋЕ У РАДУ ОРГАНА И ТЕЛА ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА
 1. 2002 – данас, Управник Ценра за примењену аутоматику
 2. 2007 – 2012, Продекан за међународну сарадњу и акредитацију
 3. 2007 – 2012, В.Д. Продекана за наставу, два пута, у укупном трајању од 6 месеци
 4. 2007 – 2013, члан факултетске Комисије за обезбеђење квалитета
 5. 2007 – 2014, члан Комисије за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу
 6. 2011 – 2014, заменик председника Комисије за обезбеђење квалитета на Универзитету у Крагујевцу
 7. Био је члан подкомисије за самовредновање Универзитета у Крагујевцу (2007), и један од аутора Извештаја о самовредновању Универзитета у Крагујевцу из 2008. године.
 8. Био је члан Комисије за спровођење самоврадновања Факултета и његових студијских програма и један од аутора Извештаја о самовредновању Факултета из 2008. и 2012. године.
 9. У периоду 2007-2009, био је члан комисије за сарадњу Универзитета у Крагујевцу са Комисијом за акредитацију и проверу квалитета, а у вези припреме за предстојећу акредитацију Универзитета у Крагујевцу, факултета у његовом саставу и релевантних студијских програма.

ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕКСПЕРТИЗЕ И РЕЦЕНЗИЈЕ
 1. 2007-2018, Рецензент националне Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа и јединица у њиховом саставу и вредновање студијских програма, и био је ангажован за рецензије у вези: Спољашње провере квалитета, Акредитације вискошколских установа, Акредитације студијских програма докторских студија, Акредитације студијских програма I и II степена
 2. 2017-2018, Оцењивач за потребе професионалног признавања високошколских исправа у оквиру ENIC/NARIC центра
 3. Учествовао је у рецензирању пројектних апликација за Research Executive Agency (REA) у оквиру ЕУ програма H2020 Marie Sklodowska-Curie Work Programme
 4. Учествовао је у рецензирању пројекатних апликација из области технолошког развоја за Министарство за науку и технолошки развој
 5. Учествовао је у рецензирању пројеката билетералне сарадње између Министарства за науку и технолошки развој и Немачке службе за академску размену (ДААД)
 6. Учествовао је у рецензирању научних и стручних радова за публиковање у часописимa (IEEE Trans. on Control System Technology, Theoretical and Applied Mechanics, Scientific Technical Review, Energy and Buildings, Thermal Science, Applied Mathematical Modelling, Техника, Journal of Mechanical Engineering and Modern Technology) и међународних конференција (EDUCON, REV, MECO)
 7. Учествовао је у рецензирању 6 научнe монографије.
 8. Кoмисија за оцену писаног дела и усмену одбрану докторске дисертације кандидата мр Милана Ристановића, „Синтеза аутопилота применом природно пратећег управљања“, Одлука Наставно-научног већа Машинског факултета, Универзитета у Београду број 1016/2 од 01.10.2009. године, Датум одбране докторске дисертације 29.03.2010. године.
 9. Учестовао је у 5 комисија за оцену пријављених докторских дисертација, и такође је учествовао у комисијама за одбрану завршних радова на специјалистичким или мастер академским студијама, односно дипломских и специјалистичких радова и магистарских теза.
 10. Учесвовао у 4 комисије за избор у звање наставника и сарадника
 11. Био је члан Комисије за интервјуисање и оцену кандидата за Фулбрајтову стипендију (један мандат)
 12. Био је члан Комисије за израду локалног еколошког плана (ЛЕАП) града Крагујевца (један мандат)
 13. 2022-данас, На листи је рецензената Агенције за високо образовање Републике Српске (АВОРС) https://avors.org/index.php/sr/lis-r-c-nz-n
 14. На листи је рецензената Агенције за контролу и обезбеђење квалитета високог образовања Црне Горе (AKOKVO) https://akokvo.me/lista-eksperata/