ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Лозица Ивановић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеЛозица Ивановић
Година и место рођења1964 Приштина
ЗвањеРедовни професор
E-maillozica@kg.ac.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностМашинско инжењерство, Машинске конструкције и механизација

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година1987
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловПроцена поузданости машинских система коришћењем расподеле Вејбула
ОбластМашинске конструкције и механизација
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година1995
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловАнализа геометријских параметара нееволвентног облика профила зупца цилиндричних зупчаника
ОбластМашинске конструкције
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2007
МестоКрагујевац
ИнституцијаМашински факултет у Крагујевцу
НасловИдентификација оптималног облика трохоидног профила зупца елемената ротационих пумпи
ОбластМашинске конструкције

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
1989Машински факултет у КрагујевцуАсистент приправник
1996Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2001Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2006Машински факултет у КрагујевцуАсистент
2007Машински факултет у КрагујевцуДоцент
2012Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуВанредни професор
2016Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуРедовни професор

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2012University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria3 дана
2012University of Ljubljana, Slovenia7 дана
2012Faculty of Engineering, University of Bologna, Italy5 дана
2014 TEMPUS DIAUSS, Development and Improvement of Automotive and Urban Engineering Studies in Serbia, JP 516729-2011, Torino, Italy5 дана
2018Transilvania University of Brasov, Romania5 dana
2018Faculty of Materials Science and Technology in Trnava, Словачка 5 дана
2019Tallinn University of Technology, Естонија5 дана

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
3
Укупан
 1. Ivanović, L., Josifović, D., Ćatić, D., Ilić, A., TESTING OF THE ELECTROMOTOR POWER TRANSMITTER PROPERTIES, Springer, Br. strana: 8, ISBN 978-94-007-6557-3, Sinaia, ROMANIA, ISSN 2211-0984, Doi 10.1007/978-94-007-6558-0_51, 2013
 2. Ivanović, L., Josifović, D., Ilić, A., MODELLING OF TROCHOIDAL GEARING AT THE GEROTOR PUMP, Springer, Br. strana: 9, ISBN 978-94-007-6557-3, Sinaia, ROMANIA, ISSN 2211-0984, Doi 10.1007/978-94-007-6558-0_44, 2013
 3. Ivanović, L., Design, Modeling and Simulation of Gearing for Improving Gerotor Pump Performance. In: Stryczek J., Warzyńska U. (eds) Advances in Hydraulic and Pneumatic Drives and Control 2020. NSHP 2020. Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer, Br. strana: 13, ISBN 978-3-030-59509-8, Cham, Switzerland, 2021
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
3
Укупан
 1. Ivanovic, L., Devedzic, G., Cukovic, S., Miric, N., Modeling of the Meshing of Trochoidal Profiles With Clearances, Journal of Mechanical Design, Vol.134, No.4, pp. 041003-1 / 041003-9, ISSN 1050-0472, Doi 10.1115/1.4005621, 2012
 2. Ivanovic, L., Reduction of the maximum contact stresses by changing geometric parameters of the trochoidal gearing teeth profile, Meccanica, Vol.51, No.9, pp. 2243-2257, ISSN 0025-6455, Doi 10.1007/s11012-015-0356-0, 2016
 3. Miletić, I., Ilić A., Nikolić, R., Ulewicz, R., Ivanović, L., Sczygiol, N., Analysis of Selected Properties of Welded Joints of the HSLA Steels, Materials, Vol.13, No.6, pp. 1-12, ISSN 1996-1944, Doi 10.3390/ma13061301, 2020
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
1
Укупан
 1. Ilić, A., Miletić, I., Nikolić, R., Marjanović, V., Ulewicz, R., Stojanović, B., Ivanović, L., Analysis of Influence of the Welding Procedure on Impact Toughness of Welded Joints of the High-Strength Low-Alloyed Steels, Applied Sciences, Vol.10, No.7, pp. 1-14, ISSN 2076-3417, Doi 10.3390/app10072205, 2020
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
19
Укупан
 1. Devedžić, G., Milošević, D., Ivanović, L., Adamović D., Manić, M., Reasoning With Linguistic Preferences Using NPN Logic, Computer Science and Information Systems – ComSIS, Vol.7, No.3, pp. 511-528, ISSN 1820-0214, Doi 10.2298/CSIS090223003D, 2010
  1820-02141003510D.pdf
 2. Devedžić, G.,Manić, M.,Tanikić, D., Ivanović, L., Mirić, N., Conceptual Framework for NPN Logic Based Decision Analysis, STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING, Vol.56, No.6, pp. 402-408, ISSN 0039-2472, 2010
 3. Ivanović, L., Devedžić, G., Mirić, N., Ćuković, S., Analysis of forces and moments in the gerotor pumps, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol.1, No.1, pp. 1-13, ISSN 0954-4062, Doi 10.1243/09544062JMES2041, 2010
 4. Josifović, D., Ivanović, L., Ilić, A., Tribological aspects of contemporary gear materials, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.16, No.4, pp. 471-483, ISSN 1310-4772, 2010
  471-483.pdf
 5. Ivanović, L., Josifović, D., Ilić, A., Stojanović, B., Tribological aspect of the kinematical analysis at trochoidal gearing in contact, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.17, No.1, pp. 37-47, ISSN 1310-4772, 2011
  37-47.pdf
 6. Stojanović, B., Miloradović, N., Marjanović, N., Blagojević, M., Ivanović, L., Length Variation of Toothed Belt during Exploitation, Strojniški vestnik, Vol.57, No.x, pp. 1-7, ISSN 0039-2480, Doi 10.5545/sv-jme.2010.062, 2011
  02_2010_062_Stojanovic_04.pdf
 7. Stojanovic, B., Tanasijevic, S., Marjanovic, N., Ivanovic, L., Blagojevic, M., Wear as the Criterion of Mechanical Transmitters Working Life, Journal of the Balkan Tribological Association (JBTA), Vol.17, No.2, pp. 215-222, ISSN 1310-4772, 2011
  215-222.pdf
 8. Blagojević, M., Kočić, M., Marjanović, N., Stojanović, B., Đorđević, Z., Ivanović, L., Marjanović, V., Influence of the friction on the cycloidal speed reducer efficiency, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.18, No.2, pp. 217-227, ISSN 1310-4772, 2012
  217-227.pdf
 9. Stojanovic, B., Babic, M., Marjanovic, N., Ivanovic, L., Ilic, A., Tribomechanical Systems in Mechanical Power Transmitters, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.18, No.4, pp. 497-506, ISSN 1310-4772, 2012
  JBTA 497-506.pdf
 10. Ilić, A., Ivanović, L., Josifović, D., Savić, S., Rosić, B., Influence of Power Transmitter Dynamic Load on Physical and Chemical Properties of Used Lubricant, Journal of the Balkan Tribological Association (JBTA), Vol.19, No.1, pp. 106-116, ISSN 1310-4772, 2013
  JBTA-1-2013.pdf
 11. Ivanović, L., Josifović, D., Ilić, A., Stojanović, B., Analytical model of the pressure variation in the gerotor pump chambers, Technics Technologies Education Management / TTEM, Vol.8, No.1, pp. 323-331, ISSN 1840-1503, 2013
 12. Stojanovic, B., Ivanovic, L., TRIBOMECHANICAL SYSTEMS IN DESIGN, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.20, No.1, pp. 25-34, ISSN 1310-4772, 2014
  JBTA-1-2014.pdf
 13. Stojanović, B., Ivanović, L., APPLICATION OF ALUMINIUM HYBRID COMPOSITES IN AUTOMOTIVE INDUSTRY, Tehnički vjesnik, Vol.22, No.1, pp. 247-251, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20130905094303, 2015
  tv_22_2015_1_247_251.pdf
 14. Ivanović, L., Mačkić, T., Stojanović, B., ANALYSIS OF THE INSTANTANEOUS FRICTION COEFFICIENT OF THE TROCHOIDAL GEAR PAIR, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.22, No.1, pp. 281-293, ISSN 1310-4772, 2016
  JBTA-1-2016.pdf
 15. Stojanović, B., Babić, M., Ivanović, L., TAGUCHI OPTIMIZATION OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Al/SiC/GRAPHITE COMPOSITE, Journal of the Balkan tribological association, Vol.22, No.3, pp. 2582-2595, ISSN 1310-4772, 2016
 16. Ivanović, L., Stojanović, B., Blagojević, J., Bogdanović, G., Marinković, A., Analysis of the flow rate and the volumetric efficiency of the trochoidal pump by application of Taguchi method, Tehnički vjesnik, Vol.2, No.24, pp. 265-270, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20150429090420, 2017
 17. Ivanović, L., Marjanović, V., Ilić, A., Stojanović, B., Lazić, V., Correlations of mechanical properties and microstructure at specific zones of welded joint of high-strength low-alloy steels, Archives of Metallurgy and Materials, Vol.63, No.1, pp. 285-292, ISSN 2300-1909, Doi 10.24425/118939, 2018
 18. Tomović, R., Ivanović, L., Mačkić, T., Stojanović, B., Glišović, J., Prediction of oil film thickness in trochoidal pump, Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, Vol.45, No.3, pp. 374-385, ISSN 0315-8977, Doi 10.1139/tcsme-2020-0105, 2021
 19. Skulić, А., Milojević, S., Marić, О., lvanović, L., Кrstić, В., Radojković, М., Stojanović, В., The Impact of Lubricant Viscosity and Materials оn Power Losses and Efficiency of Worm Gearbox, Tehnički vjesnik, Vol.29, No.6, pp. 1853-1860, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/ТV 20220207092015, 2022
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
3
Укупан
 1. Ivanovic, L., Velickovic, S., Stojanovic, B., Kandeva, M., Jakimovska, K., The Selection of Optimal Parameters of Gerotor Pump by Application of Factorial Experimental Design, FME Transactions, Vol.45, No.1, pp. 159-164, ISSN 1454-2092, Doi 10.5937/fmet1701159I, 2017
 2. Ivanović, L., Vencl, A., Stojanović, B., Marković, B., Biomimetics Design for Tribological Applications, Tribology in Industry, Vol.40, No.3, pp. 448-456, ISSN 0354-8996, Doi 10.24874/ti.2018.40.03.11, 2018
 3. Grujicic, R., Tica, M., Stojanovic, B., Ivanovic, L., Mitrovic, R., Tomovic, R., Analysis of Impact of Shaft Speed and External Load on the Radial Ball Bearing Lubrication Regimes, FME Transaction, Vol.50, No.1, pp. 109-120, ISSN 1451-2092, Doi 10.5937/fme2201109G, 2022
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
63
Укупан
 1. Josifovic, D., Ivanovic, L., Analysis and synthesis of external cycloidal spur gearing, Ninth World Congress on the Theory of Machines and Mechanisms, Milano, Italy, 1995, pp. 415-418
 2. Ivanovic, L., Josifovic, D., Geometrical Constraints in Cycloidal Teeth Synthesis, ISMM' 97, International Symposium "Machines and Mechanisms", Beograd, 1997
 3. Ivanović, L., Josifović, D., Devedžić, G., Computer generating of modified trochoidal profile of gerotor, 5th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2005, Vrnjačka Banja, Serbia and Montenegro, 2005, pp. 617-624
 4. Ivanović, L., Josifović, D., Identification of the optimal geometrical parameters of the trochoidal gearing at the IC engines lubricating pumps, 8th International Conference and Exhibition IAT '07, Rogla, Slovenia, 2007, pp. 71-78
 5. Ilić, A., Ivanović, L., Josifović, D., Contemporary methods of nondestructive testing on mechanical construction, 9th International Conference Conference Research and Development in Mechanical Industry RaDMI 2009, Vrnjačka Banja, 2009, 16-19 septembar, pp. 218-225, ISBN 978-86-6075-007-7
 6. Ilić, A., Josifović, D., Ivanović, L., Experimental determination of dynamical characteristic of steering wheel joint shaft, 6th International Conference „KOD 2010”, Palić - Subotica, Serbia, 2010, 29-30 September, pp. 173-176, ISBN 978-86-7892-278-7
 7. Ilić, A., Ivanović, L. , Josifović, D., Jugović, Z., Stress Concentration at Welded Joins of Bucket-Wheel Excavator, The Seventh Triennial International Conference HEAVY MACHINERY - HM 2011, Kraljevo, Serbia, 2011, June 29th- July 2nd, pp. 55-60, ISBN 978-86-82631-58-3
 8. Ilić, A., Josifović, D., Ivanović, L., Savić, S., Influence of Power Transmitter Dynamic Load on Physical and Chemical Properties of Used Lubricant, 12th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '11, Kragujevac, Serbia, 2011, 11-13 May, pp. 197-203, ISBN 978-86-86663-74-0
 9. Ilić, A., Josifović, D., Lazić, V., Ivanović, L., Еxperimental determination of stress concentration influence on welded constructions stability, Тhe 7th international conference research and development of mechanical elements and systems IRMES 2011, Zlatibor, 2011, 27-28. april, pp. 219 – 224, ISBN 978-86-6055-012-7
 10. Ilić, A., Josifović, D., Lazić, V., Ivanović, L., Mechanical Properties of Welded Joints at Steel Tubes with Square Cross Section, 34th International Conference on Production Engineering, Niš, 2011, 28- 30 September, pp. 465-468, ISBN 978-86-6055-019-6
 11. Ivanović, L., Josifović, D., Ilić, A., Contemporary Aspects of Solid Waste Management, 5th International Quality Conference, Kragujevac, Serbia, 2011, 20 May, pp. 175-183, ISBN 978-86-86663-68-9
 12. Ivanović, L., Josifović, D., Ilić, A., Stojanović, B., Specific Sliding of the Trochoidal Gearing at the Gerotor Pump, 12th International Conference on Tribology – SERBIATRIB '11, Kragujevac, Serbia, 2011, 11-13 May, pp. 250-256, ISBN 978-86-86663-74-0
  250-256.pdf
 13. Živković, K., Ivanović, L., Stojanović, B., The effect of geometry on the stress distribution of cross shaft, Тhe 7th international conference research and development of mechanical elements and systems IRMES 2011, Zlatibor, 2011, 27-28. april, pp. 245 – 252, ISBN 978-86-6055-012-7
 14. Aleksić, N., Erić, M., Ivanović, L., Tadić, B., Data Model for Creating Applications for Maintenance and Management of the Documentation, 6th International Quality Conference, Kragujevac, 2012, 8. June, pp. 971-976, ISBN 978-86-86663-82-5
  108.pdf
 15. Ilić A., Ivanović L., Josifović D., Lazić V., DESIGN OF THE MOTOR VEHICLES FROM THE ASPECT OF HIGH STRENGTH STEELS APPLICATIONS, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5. 10., pp. 372-379, ISBN 978-86-86663-91-7
  MVM2012 Ilic.pdf
 16. Ilić, A., Ivanović, L., Josifović, D., Lazić, V., The methodology aspects for monitoring the machine elements, components and systems, COMETa 2012, Jahorina, B&H, 2012, 28-30 November, pp. 593-600, ISBN 978-99938-655-5-1
  75-Ilic.pdf
 17. Ilić, A., Ivanović, L., Josifović, D., Lazić, V., Advantages of High Strength Steels Applications in Mechanical Constructions, The 7th Internacional Symposium KOD 2012, Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfüred, Hungary, 2012, 24 - 26 May, pp. 501-506, ISBN 978-86-7892-399-9
  Ilic-KOD2012.pdf
 18. Ilić, A., Ivanović, L., Josifović, D., Lazić, V., Application of High-Strength Steels in Vehicle Design, Innovative Automotive Technology – IAT 2012, Novo mesto/Dolenjske Toplice, 2012, 12 -13 April, pp. 51-58, ISBN 978-961-6536-61-5
  05_IlicA_IAT2012_Paper.pdf
 19. Ivanović, L., Ilić, A., Josifović, D., Živković, K., Effect of Geometrical Parameters Variation of the Cardan Joint Yoke on its Load Capacity, Innovative Automotive Technology – IAT 2012, Novo mesto/Dolenjske Toplice, 2012, 12 -13 April, pp. 59-67, ISBN 978-961-6536-61-5
  06_IvanovicL_IAT2012_Paper.pdf
 20. Ivanovic, L., Josifovic, D., Blagojevic, M., Stojanovic, B., Ilic, A., Determination of gerotor pump theoretical flow, COMETa 2012, Jahorina, B&H, 2012, 28-30 November, pp. 243-250, ISBN 978-99938-655-5-1
  30-Ivanovic.pdf
 21. Ivanovic, L., Josifovic, D., Rakic, B., Stojanovic, B., Ilic, A., THE INFLUENCE OF VARIATION IN POSITION OF OUTPUT SHAFT TO LOAD ON THE CARDAN JOINT CROSS SHAFT, International Congress Motor Vehicles & Motors 2012, Kragujevac, 2012, 3-5. 10., pp. 227-236, ISBN 978-86-86663-91-7
  MVM2012 Ivanovic.pdf
 22. Ivanović, L., Josifović, D., Rakić, B., Stojanović, B., Ilić, A., Shape Variations Influence on Load Capacity of Cardan Joint Cross Shaft, The 7th Internacional Symposium KOD 2012, Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, Balatonfüred, Hungary, 2012, 24 - 26 May, pp. 205-210, ISBN 978-86-7892-399-9
  Ivanovic-KOD2012.pdf
 23. Rakić, B., Beloica, N., Josifović, D., Ivanović, l., Ilić, A., Stress - strain analysis of hydraulic cylinder at excavator bucket mechanism, COMETa 2012, Jahorina, B&H, 2012, 28-30 November, pp. 235-242, ISBN 978-99938-655-5-1
  29-Rakic.pdf
 24. Ilić, A., Ivanović, l., Josifović, D., Lazić, V., Nikolić, R., Influence of Stress Concentration on Mechanical Properties of High Strength Low Alloyed Steel Grade, 18th International of PhD. students’ seminar SEMDOK 2013, University of Žilina, Žilina, Slovak Republic, 2013, 30 january - 1 february, pp. 31-34
 25. Ilic, A., Ivanovic, L., Josifovic, D., Lazic, V., Rakic, B., TESTING OF ELEMENTS AND JOINTS AT MECHANICAL CONSTRUCTIONS, 11 International Conference on Accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2013, Banja Luka, 2013, 30 May - 1 June, pp. 231-236, ISBN 978‐99938‐39‐46‐0
  25 TESTING OF ELEMENTS AND JOINTS AT MECHANICAL CONSTRUCTIONS.pdf
 26. Ivanovic, l., Ilic, A., Stojanovic, B., Zivkovic, K., THE INFLUENCE OF DESIGN MODIFICATIONS OF CARDAN SHAFT DRIVEN FORK ON ITS STRESS DISTRIBUTION, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 23-25 May, pp. 441-446, ISBN 978-86-86663-94-8
  57.pdf
 27. Ivanovic, L., Josifovic, D., Ilic, A., Lazic, V., ECOLOGYCAL ASPECTS OF HIGH STRENGTH LOW ALLOYED STEELS AT MECHANICAL CONSTRUCTIONS, 7th International Quality Conference, Kragujevac, 2013, 23-25 May, pp. 435-440, ISBN 978-86-86663-94-8
  56.pdf
 28. Rakić, B., Ivanović, L., Josifović, D,, Ilić, A., NOISE AS FACTOR OF LIVING IN URBAN AREAS, III International Conference ECOLOGY OF URBAN AREAS 2013, Ečka -Zrenjanin, 2013, 11th October, pp. 442-449, ISBN 978-86-7672-210-5
 29. Rakić, B., Ivanović, L., Josifović, D., Ilić, A., STRESS-STRAIN ANALYSIS AT HYDRO ACCUMULATOR CYLINDER, Fourth Serbian (29th Yu) Congress on Theoretical and Applied Mechanics, Vrnjačka Banja, 2013, 4-7 June, pp. 407-412
  C20.pdf
 30. Saša Ćuković, Frieder Pankratz, Goran Devedžić, Gudrun Klinker, Vanja Luković, Lozica Ivanović, AN INTERACTIVE AUGMENTED REALITY PLATFORM FOR CAD EDUCATION, International Conference of Production Engeneering - [ICPE 2013], Kopaonik, 2013, 25-28. Septembar, pp. 353-358, ISBN 978-86-82631-69-9
 31. Stojanović, B., Ivanović, L., Ilić, A., Miletić, I., EXPERIMENTAL ANALYSIS OF TOOTH HEIGHT CHANGING AT TIMING BELTS, 13th International Conference on Tribology, SERBIATRIB `13, Kragujevac, 2013, 15 – 17 May, pp. 226-229, ISBN 978-86-86663-98-6
  226-229 Stojanovic.pdf
 32. Blagojevic, M., Ivanovic, L., Nikolic, A., Zivkovic, M., Zahar Djordjevic, M., QUALITY IMPROVEMENT OF ENGINEERING EDUCATION: DESIGN OF AN APPLICATION FOR LEARNING TECHNICAL DRAWING, 8th International Quality Conference, Kragujevac, Kragujevac, 2014, 23 May, pp. 863-868, ISBN 978 - 86 - 6335 - 004 - 5
 33. Ivanovic, L., Josifovic, D., Ilic, A., Stojanovic, B., Rakic, B., NOISE AS ASPECT OF LIFE QUALITY AT URBAN AREAS, 8th International Quality Conference, Kragujevac, 2014, 23 May, pp. 175-181, ISBN 978 - 86 - 6335 - 004 - 5
 34. Ivanovic, L., Josifovic, D., Ilic, A., Stojanovic, B., Zivkovic, K., OPTIMIZATION OF CARDAN JOINT DESIGN FROM LOAD CAPASITY ASPECT, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, 2014, 9th-10th Oktober, pp. 396-404, ISBN 978-86-6335-010-6
 35. Ivanović, L., Rakić, B., Josifović, D., Ilić, A., Analysis of contact stresses at thohoidal gearing by numeric approach, The Eighth International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, The Eighth International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, KOD 2014, Balatonfüred, Hungary, 2014, 12-15 June, pp. 189-194, ISBN 978-86-7892-615-0
 36. Ivanović, L., Rakić, B., Josifović, D., Lazić, V., Influence of welding technology to mechanical properties of welding joints at high strength low alloy steels,, The Eighth International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, KOD 2014, Balatonfüred, Hungary, 2014, 12-15 June, pp. 255-260, ISBN 978-86-7892-615-0
 37. Matejić, M., Ivanović, L., Petrović, N., ADOPTION OF OPTIMAL TEETH PARAMETERS OF GEROTOR PUMP, COMETa 2014 2nd International Scientific Conference, Jahorina, 2014, 2-5 december, pp. 505-512, ISBN 978-99938-655-5-1
 38. Matejić, M., Ivanović, L., Petrović, N., Kostić, N., Determination of the most influential factor during the rope winding process around winch drums using Taguchi method, 8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, SINAIA, ROMANIA, 2014, 30thOct.-1stNov., pp. 794-798, ISBN 978-973-719-570-8
 39. Milojević, M., Ivanović, L., Dimitrijević, B., DESIGN AND ANALYSIS OF FORMULA STUDENT FRAME, 9th International Quality Conference, Kragujevac, Kragujevac, 2015, 05th June, pp. 547-552, ISBN 978-86-6335-015-1
 40. Garić, S., Ivanović, L., Stojanović, B., Miladinović, S., Milovanović, V., NUMERICAL ANALYSIS OF ALUMINUM COMPOSITE CYLINDRICAL GEARS, 3 rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa 2016, Jahorina, B&H, RS, 2016, 7 th – 9 th December, pp. 147-154, ISBN 978-99976-623-7-8
 41. Ivanović, L., Miladinović, S., Stojanović, B., Matejić, M., Application of magnetic transmission in automotive industry, International Congress Motor Vehicles & Motors 2016, Kragujevac, 2016, 6th-8th October, pp. 289-297, ISBN 978-86-6335-037-3
 42. Matejić, M., Ivanović, L., Kostić, N., PARAMETRIC MODELING OF GEROTOR PUMP, 3 rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa 2016, Jahorina, B&H, RS, 2016, 7 th – 9 th December, pp. 353-360, ISBN 978-99976-623-7-8
 43. Matejić, M., Matejić, M., Milićević, M., Ivanović, L., A NEW CONCEPT OF BICYCLE FRAME DESIGN, The Eighth International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering, KOD 2016, Balatonfüred, Hungary, 2016, 9-12 June, pp. 33-36, ISBN 978-86-7892-821-5
 44. Arsovski, S., Tadić, D., Ivanović, L., Cvetić, T., THE IMPACT OF PRODUCING DEVICES FOR RECYCLING ON THE ENVIRONMENT, 2nd International conference on Quality of Life, Kragujevac, 2017, 8 - 10 june, pp. 209-215, ISBN 978 - 86 - 6335 - 043 - 4
 45. Ilic A., Ivanovic L., Stojanovic B., Josifovic D., Desnica E., Impact toughness of high-strength low-alloy steel welded joints, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of mechanical elements and systems“ IRMES 2017, Trebinje, 2017, 7-9 September, pp. 247-252, ISBN 978-9940-527-53-2
 46. Ivanovic, L., Ilic, A., Stojanovic, B., Glisovic, J., Matejic, M., Influence of leakage clearance of pressure variation in gerotor pump chambers, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of mechanical elements and systems“ IRMES 2017, Trebinje, 2017, 7-9 September, pp. 105-110, ISBN 978-9940-527-53-2
 47. Ivanović, L., Marković, B., Arsovski, S., Rackov, M., Kuzmanović, S., EMOTIONAL DESIGN AND QUALITY OF LIFE, 2nd International conference on Quality of Life, Kragujevac, 2017, 8 - 10 june, pp. 87-93, ISBN 978 - 86 - 6335 - 043 - 4
 48. Ivanovic, L., Vencl, A., Stojanovi,c B., Markovic, B., Biomimetics design for tribological applications, International Conference on Tribology – Serbiatrib ‘17, Kragujevac, 2017, 17 – 19 May, pp. 663-672, ISBN 978-86-6335-041-0
 49. Marković, B., Ivanović, L., Đurić, A., Product development process regarding to customer emotional needs, 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ”Research and development of mechanical elements and systems“ IRMES 2017, Trebinje, 2017, 7-9 September, pp. 149-152, ISBN 978-9940-527-53-2
 50. Miloradović, D., Bogdanović, G., Ivanović, L., Geroski, V., Rafailović, M.,, Comparison of numerical integration methods in the linear dynamic analysis, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2017, Banja Luka, 2017, 26th-27th May, pp. 697-702, ISBN 978-99938-39-72-9
 51. Rackov, M., Kuzmanović, S., Čavić, M., Penčić, M., Knežević, I., Ivanović, L., Aspects of the Engineering Design Process, 17 International Scientific Conference of Industrial Systems - IS '17, Novi Sad, 2017, 4-6th October, pp. 344-349, ISBN ISBN 978-86-7892-978-6
 52. Ilić, A., Ivanović, L., Josifović, D. , Lazić, V., Živković, J., Effects of welding on mechanical and microstructural characteristics of high-strength low-alloy steel joints, The 10th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), Novi Sad, 2018, 6th-8th June, pp. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 393 (2018) 012020, ISBN doi:10.1088/1757-899X/393/1/012020
 53. Ivanović, L., Ilić, A., Miloradović, D., Matejić, M., Josifović, D., Modelling and simulation of the load in the epicyclic rotary pump with trochoidal gear profiles, The 10th International Symposium Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering (KOD 2018), Novi Sad, 2018, 6th-8th June, pp. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 393 (2018) 012049, ISBN doi: 10.1088/1757-899X/393/1/012049
 54. Ivanović, L., Ilić, A., Aleksić, A., Vulić, M., Improving the quality of innovative processes in the construction of ELV recycling equipment, 4 rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa 2018, Jahorina, B&H, RS, 2018, 27th– 30th November, pp. 544-551, ISBN 978-99976-719-4-3
 55. Ivanović, L., Matejić, M., FEM analysis of gerotor machines impeller with planetary motion, 4 rd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE COMETa 2018, Jahorina, B&H, RS, 2018, 27th– 30th November, pp. 335-342, ISBN 978-99976-719-4-3
 56. Veličković, S., Stojanović, B., Ivanović, L., Miladinović, S., Milojević, S., Application of nanocomposites in the automotive industry, International Congress Motor Vehicles & Motors 2018, Kragujevac, 2018, 4th - 5th October, pp. 323-332, ISBN 978-86-6335-055-7
 57. Ilić, A., Ivanović, L., Lazić, V., Josifović, D., Welding method as influential factor of mechanical properties at high-strength low-alloyed steels, 9th International Scientific Conference - Research and Development of Mechanical Elements and Systems (IRMES 2019), Kragujevac, 2019, 5–7 September, pp. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 659 (2019) 012036, ISBN doi:10.1088/1757-899X/659/1/012036
 58. Stryczek, J, Bednarczyk, S., Codina, E., Gamez-Montero, J., Ivanovic, L., Matejic, M., Gears or rotors - three approaches to design of working units of hydraulic machines, 9th International Scientific Conference - Research and Development of Mechanical Elements and Systems (IRMES 2019), Kragujevac, 2019, 5–7 September, pp. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 659 (2019) 012006, ISBN doi: 10.1088/1757-899X/393/1/012049
 59. Vencl, A., Ivanović, L., Stojanović, B., Zadorozhnaya, E., Miladinović, S., Svoboda, P., Surface texturing for tribological applications: a review, 16th International Conference on Tribology, Serbiatrib '19, Kragujevac, 2019, 15 – 17 May, pp. 227-239
 60. Matejić, M., Ivanović, L., Stojanović, B., Modern systems in technical documentation workflow, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, COMETa2020, East Sarajevo, B&H, 2020, 26th-28th November, pp. 339-346, ISBN 978-99976-719-8-1
 61. Milosavljevic, D., Radakovic, A., Cukanovic, D., Bogdanovic, G., Ivanovic, L., Comparative Bending Analysis of Composite Laminate and Functionally Graded Plates Based on the New Shape Function, ICSSM 2021, 8th International Congress of the Serbian Society of Mechanics, Kragujevac, 2021, 28-30 June, pp. 80-89, ISBN 978-86-909973-8-1
 62. Matejic, M., Ivanovic, L., Matejic, M., Comparative Analysis of Rotation Welding Positioners Based on Friction Forces, Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering. KOD 2021, Novi Sad, 2022, ISBN 978-3-030-88465-9
 63. Matejic, M., Matejic, M., Zivic, J., Ivanovic, L., DESIGN AND TESTING OF ABRASIVE BELT GRINDER, Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications, COMETa 2022, East Sarajevo, 2022, 17th -19th November, pp. 527-534, ISBN 978-99976-947-6-8
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
5
Укупан
 1. Ivanović, L., Josifović, D., Application of trochoidal profile on the elements of rotational IC engines, Abstract, Mobility and Vehicles Mechanics, -, 1998, pp. 5
 2. Ivanović, L., Josifović, D., Methodology for selection of the optimal trochoidal gear tooth profile at the lubricating pumps, Sustainable development of automotive industry – International congress Motor vehicles & Motors, Kragujevac, Serbia, 2008, 8 – 10 October, pp. 23
 3. Josifović, D., Ivanović, L., Design of the new gear tooth profile of the trochoidal gearing, 1st Symposium on Multidisciplinary studies of Design in Mechanical Engineering, Bertinoro, Italy, 2008, 25 – 28 June, pp. 1 - 2
 4. Ivanović, L., Josifović, D., Ilić, A., Design of the gearing special forms, XXV International Conference of Geometry and Graphics moNGeometrija 2010, Belgrade, 2010, 24-27 June
 5. Blagojević, J., Mijatović, B., Kočović, D., Stojanović, B., Ivanović, L., Veličković, S., A review to cast polymer composite materials for interior environments, 9th International Scientific Conference - Research and Development of Mechanical Elements and Systems (IRMES 2019), Kragujevac, 2019, 5–7 September, pp. 182-183, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
17
Укупан
 1. Ivanović, L., Josifović, D., Specific Sliding of Trochoidal Gearing Profile in the Gerotor Pumps, FME Transactions, Vol.34, No.3, pp. 121-127, ISSN 1451-2092, 2006
 2. Ivanović, L., Josifović, D., Devedžić, G., Modeling of trochoidal gearing with respect to the uniform teeth wear, Tribologia, Teoria i praktyka, Vol.40, No.1, pp. 63-75, ISSN 0208-7774, 2009
  TRIBOLOGIA-1-2009.PDF
 3. Ćukovic, S., Devedžic, G., Ivanović, L., Luković, T., Subburaj, K., Development of 3D Kinematic Model of the Spine for Idiopathic Scoliosis Simulation, Computer-Aided Design and Applications, Vol.7, No.1, pp. 153-161, ISSN 1686-4360, Doi 10.3722/cadaps.2010.153-161, 2010
  Computer-Aided Design & Applications-2010.pdf
 4. Stojanović, B., Ivanović, L., Blagojević, M., Friction and Wear in Timing Belt Drives, Tribology in Industry, Vol.32, No.3, pp. 33-40, ISSN 0354-8996, 2010
  5.pdf
 5. Stojanović, B., Ivanović, L., Miloradović, N., Ispitivanje zupčastih kaišnih prenosnika, IMK-14 Istraživanje i razvoj, Vol.37, No.4, pp. 77-80, ISSN 0354-6829, 2010
  0354-68291004077S.pdf
 6. Ivanovic, L., Eric, M., Stojanovic, B., Ilic, A., Determination of Tooth Clearances at Trochoidal Pump, FME Transaction, Vol.39, No.3, pp. 117-126, ISSN 1451-2092, 2011
  03_LTIvanovic.pdf
 7. Ivanovic, L., Josifovic, D., Zivkovic, K., Stojanovic, B., Cross Shaft Design From the Aspect of Capacity, Scientific Technical Review, Vol.61, No.1, pp. 48-53, ISSN 1820-0206, 2011
  7.pdf
 8. Ivanović, L., Rakić, B., Josifovič, D., Ilić, A., ANALYSIS OF CONTACT STRESSES AT TROCHOIDAL GEARING BY NUMERIC APPROACH, Machine Design, Vol.6, No.4, pp. 145-150, ISSN 1821-1259, 2014
 9. Lazić, V., Aleksandrović, S., Arsić, D., Sedmak, A., Ilić, A., Djordjević M., Ivanović, L., THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF THE BASE MATERIAL (BM) AND WELDED JOINT (WJ) MADE OF STEEL S690QL, Metallurgy, Vol.55, No.2, pp. 213-216, ISSN 0543-5846, 2016
  MET_55_2_213_216.pdf
 10. Bukvić, M., Stojanović, B., Ivanović, L., Milojević, S., Recycling of the hybrid and electric vehicles, Acta technica corviniensis - Bulletin of Engineering, Vol.10, No.3, pp. 107-114, ISSN 2067-3809, 2017
 11. Ivanović, L., Ilić, A., Stojanović, B., Glišović, J., Matejić, M., Influence of leakage clearance on pressure variation in gerotor pump chambers, Machine Design, Vol.9, No.4, pp. 145-150, ISSN 1821-1259, Doi 10.24867/MD.9.2017.4.145-150, 2017
 12. Matejić, M., Matejić, M., Milićević, M., Ivanović, L., A new concept of bicycle frame design, Machine Design, Vol.9, No.1, pp. 19-22, ISSN 1821-1259, 2017
 13. Skulić, A., Krsmanović, D., Radosavljević, S., Ivanović, L., Stojanović, B., Power losses of worm gear pairs, Acta technica corviniensis - Bulletin of Engineering, Vol.10, No.3, pp. 39-45, ISSN 2067-3809, 2017
 14. Ivanović, L., Matejić, M., FEM analysis of gerotor machines impeller with planetary motion, IETI Transactions on Engineering Research and Practice, Vol.2, No.2, pp. 1-8, ISSN 2616-1699, Doi 10.6723/TERP.201812_2(2).0001, 2018
 15. Stojаnović, B., Bukvić, M., Milojević, I., Ivanović, L., Influence of recycling of electric vehicles on energy consumption and greenhouse gas emissions, ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering, Vol.11, No.1, pp. 127-132, ISSN 1584-2665, 2018
 16. Ivanović, L., Matejić, M., Improving Gerotor Pump Performance Trough Design, Modeling and Simulation, International Journal of Fluid Power, Vol.21, No.3, pp. 327–346, ISSN 1439-9776, Doi 10.13052/ijfp1439-9776.2132, 2020
 17. Stanojević, M., Tomović, R., Ivanović, L., Stojanović, B., Critical analysis of design of ravigneaux planetary gear trains, Applied Engineering Letters, Vol.7, No.1, pp. 32-44, ISSN 2466-4677, Doi 0.18485/aeletters.2022.7.1.5, 2022
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
8
Укупан
 1. Петровић Л., Јосифовић Д., Одређивање пресека тела и развијених површина помоћу рачунара, Зборник радова Машинског факултета, Vol.-, No.-, pp. 83-92, ISSN -, 1990
 2. Ivanović, L., Josifović, D., Methodology for selection of the optimal trochoidal gear tooth profile at the lubricating pumps, International Journal for Vehicle Mechanics, Engines and Transportation Systems, Vol.34, No.4, pp. 35-44, ISSN 1450-5304, 2008
 3. Ivanović, L., Blagojević, M., Devedžić, G., Assoul, Y., Analitycal and Numerical Analysis of Load Gerotor Pumps, Scientific Technical Review, Vol.60, No.1, pp. 30-38, ISSN 1820-0206, 2010
  Analitycal and Numerical Analysis of Load Gerotor Pumps.pdf
 4. Ilić, A., Ivanović, L., Josifović, D., Lazić, V., Design of the motor vehicles from the aspect of high strength steels applications, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.38, No.1, pp. 31-42, ISSN 1450-5304, 2012
  MVM_Ilic_Ivanovic_Josifovic_Lazic_Paper.pdf
 5. Rakić, B., Ivanović, L., Josifović, D., Stojanović, B., Ilić, A., The Influence of Variation in Position of Output Shaft to Load on the Cardan Joint Cross Shaft, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.39, No.1, pp. 51-64, ISSN 1450-5304, 2013
 6. Stojanovic, B., Ivanovic, L., Ilic, A., Experimental determination of timing belt height at inter-teeth, Technical diagnostics, Vol.13, No.1, pp. 5-10, ISSN 1451-1975, 2014
 7. Matejić, M., Ivanović, L., Petrović, N., ADOPTION OF OPTIMAL TEETH PARAMETERS OF GEROTOR PUMP, ACTA TEHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Vol.8, No.3, pp. 39-42, ISSN 2067-3809, 2015
 8. Miladinović, S., Ivanović, L., Blagojević, M., Stojanović, B., THE DEVELOPMENT OF MAGNETIC GEARS FOR TRANSPORTATION APPLICATIONS, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.43, No.1, pp. 41-55, ISSN 1450-5304, 2017
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
2
Укупан
 1. Ivanović Lozica, Stojanović Blaža, Ilić Andreja, Miletić Ivan, Modeliranje funkcionalnih karakteristika planetarnih gerotor pumpi, IMK-14 - Istraživanje i razvoj, Vol.17, No.4, pp. 77-83, ISSN 0354-6829, 2011
  IMK14-No.41-11.pdf
 2. Andreja Ilić, Lozica Ivanović, Danica Josifović, Vukić Lazić, Design aspects at mechanical constructions made of high strength steel grades, Machine design, Vol.4, No.3, pp. 131-138, ISSN 1821-1259, 2012
  Machine Design 131-138.pdf
Списак резултата М61
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
Број
3
Укупан
 1. Petrović, L., Јоsifović, D., Određivanje preseka tela i razvijenih površina pomoću računara, 30 година студија машинства, Mašinski fakultet u Kragujevcu, YU ISSN 0351-2282, 1990, pp. 83-92
 2. Јосифовић Д., Ивановић Л., О неким специјалним облицима циклоидног озубљења и њиховој примени у конструкцијама, Монографија – 35 година машинства у Крагујевцу, Крагујевац, 1995, pp. 145-156
 3. Јосифовић Д., Ивановић Л., Кинематска анализа трохоидног озубљења код пумпи за подмазивање мотора СУС, Монографија, Mobility and Vehicles Mechanics, Крагујевац, 2005, pp. 119-132
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
11
Укупан
 1. Ивановић Л., Јосифовић Д., Геометријски параметри планетних хидрауличних мотора са трохоидним озубљењем, Девети међународни симпозијум МВМ Крагујевац '96, Крагујевац, 1996, pp. 397-400
 2. Ивановић Л., Јосифовић Д., Примена трохоидног профила на елементима ротационих мотора СУС, Десети међународни научни симпозијум моторна возила и мотори, Крагујевац, 1998, pp. 83-86
 3. Ивановић Л., Јосифовић Д., Триболошке карактеристике циклоидног озубљења, ЈУТРИБ 2001, Седма југословенска конференција о трибологији са међународним учешћем, Београд, 2001, pp. 4-19/4-24
 4. Ивановић Л., Јосифовић Д., Геометријски параметри трохоидних профила и њихова примена код унутрашњег озубљења, Научно-стручни скуп ИРМЕС са међународним учешћем, Крагујевац, 2004, pp. 619-624
 5. Ивановић Л., Јосифовић Д., Моделирање и симулација трохоидног озубљења, XXII Југословенско саветовање за нацртну геометрију и инжењерску графику моНГеометрија 2004, Научни скуп са међународним учешћем, Београд, 2004, pp. 117-126
 6. Девеџић Г., Ивановић Л., Ерић М., Трендови примене CAD/CAM система у инжењерству и едукацији, 30. Јубиларно саветовање производног машинства СЦГ са међународним учешћем, Врњачка Бања, 2005, pp. 111-118
 7. Ивановић Л., Јосифовић Д., Девеџић Г., Ограничења при избору геометрије алата за профилисање трохоидног озубљења, 31. саветовање производног машинства са међународним учешћем, Зборник радова, Крагујевац, 2006, pp. 82-87
 8. Ивановић, Л., Јосифовић, Д., Девеџић, Г, Моделирање трохоидног озубљења са аспекта равномерног хабања бокова зубаца, 32. саветовање производног машинства са међународним учешћем, Нови Сад, Србија, 2008, 18 – 20 септембар, pp. 619 – 622
 9. Ивановић, Л., Јосифовић, Д., Ивановић, З., Моделирање и визуелизација героторских пумпи, 24. национална и 1. Интернационална научна конференција Монгеометрија 2008, Врњачка Бања, Србија, 2008, 25 – 27 септембар, pp. 76 – 86
 10. Адамовић, Д., Девеџић, Г., Ристић, Б., Ивановић, Л., Избор материјала за имплантате, 33. саветовање производног машинства Србије 2009 са међународним учешћем, Београд, 2009, 16-17 јун, pp. 51-60
 11. Lozica Ivanović, Danica Josifović, Blaža Stojanović, Andreja Ilić, Unapređenje dizajna opreme za reciklažu elektronskog otpada, 39. nacionalna konferencija o kvalitetu (sa međunarodnim učesćem), Kragujevac, 2012, 7-9. jun, pp. A-275/A-281, ISBN 978-86-86663-83-2
  FQ_Lozica-34.pdf
Списак резултата М64
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. Девеџић Г., Ћуковић С., Зечевић-Луковић Т., Ристић Б., Ивановић Л., Гаљак М., Параметарски 3D модел кичменог стуба: инжењерски развој и медицинске примене, Конгрес физијатара, Суботица, 2009
 2. Ivanović Lozica, Živković Katarina, Stojanović Blaža, Oblikovanje krstaste osovine sa aspekta nosivosti, 38. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Kragujevac, Srbija, 2011, 19. maj, pp. 32, ISBN 978-86-86663-69-6
Списак резултата М83
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. Александар Павловић, Александар Томовић, Лозица Ивановић, Милан Николић, Милан Павловић, Славко Арсовски, Поступак добијања CЕ знака за Уређај за детоксикацију возила, Крагујевац, 2014
Списак резултата М84
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење проблема у области микроекономског , социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ)
Број
4
Укупан
 1. Александар Ђурић, Данијела Тадић, Лозица Ивановић, Милан Павловић, Миодраг Лазић, Славко Арсовски, Методологија за одређивање оптималног портфолиа система рециклаже ELV и одрживости система рециклаже ELV, Крагујевац, 2013
 2. Саша Ранђеловић, Ђорђе Вукелић, Петар Тодоровић, Владимир Кочовић, Бојан Богдановић, Лозица Ивановић, Бранко Тадић,, Оптимизација процеса завршне обраде котрљањем куглице по површини предмета обраде на основу дубине пенетрације куглице у материјал предмета обраде, ТР-89-2015, Крагујевац, 2015
 3. Славко Арсовски, Данијела Тадић, Срећко Ћурчић, Лозица Ивановић, Софтверско решење за управљање трошковима пројектовања уређаја за рециклажу компоненти ЕЛВ Крагујевац, tr-90-2015, Kragujevac, 2015
 4. Славко Арсовски, Данијела Тадић, Срећко Ћурчић, Лозица Ивановић, Методологија за оцену утицаја уређаја за рециклажу компоненти ЕЛВ на животну средину, tr-91-2015, Kragujevac, 2015
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
2
Укупан
 1. Славко Арсовски, Миодраг Лазић, Данијела Тадић, Лозица Ивановић, Хрвоје Пушкарић, Софтвер за моделирање тржишне валидације предвиђеног техничког решења аутоматског шредера за рециклажу каблова – STVAŠK, ТР-82-2014, Блок Сигнал, Ниш и Група „Застава возила“, Крагујевац, 2014
 2. Славко Арсовски, Миодраг Лазић, Данијела Тадић, Лозица Ивановић, Хрвоје Пушкарић, Софтвер за моделирање тржишне валидације предвиђеног техничког решења за постројење за детоксикацију ELV-STVPD, ТР-83-2014, Блок Сигнал, Ниш и Група „Застава возила“, Крагујевац, 2014

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. Конструкција и израда прототипа система погона за транспортере, конвејере, складишне системе, дизаличне уређаје, машине за паковање и машине у процесној индустрији, 1996., иновациони пројекат, руководилац: проф. др Љубан Новаковић.
 2. Унапређење технологије СЛ са становишта обрадивости и триболошких својстава, 1997., иновациони пројекат, руководилац: проф. др Мирослав Бабић.
 3. Развој и освајање елемената опреме и технологије за аутомобилску и ваздухопловну индустрију применом савремених метода прорачуна, пројектовања и теорије поузданости, 1999., стратешки пројекат, руководилац: проф. др Бранислав Јеремић.
 4. Развој софтверских решења у Интернет/Интранет окружењу за интегрисани развој производа и процеса, 2005., пројекат технолошког развоја, руководилац: проф. др Горан Девеџић.
 5. Онтолошко моделирање у биоинжењерингу, 2008., пројекат технолошког развоја, руководилац: проф. др Горан Девеџић.
 6. Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила, 2011., пројекат технолошког развоја, руководилац: проф. др Милан Павловић,Технички факултет Зрењанин.
 7. Примена наменских хардверских система у образовању ИТ стручњака за рад у индустријском окружењу, 2017., пројекат у оквиру програмске активности 0014 "Развој високог образовања" програма 2005 "Високо образовање", руководилац: доцент др Мина Васковић
 8. ТР 35033 „Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила“, 2011., пројекат технолошког развоја, руководилац: проф. др Милан Павловић.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА НАЦРТНОМ ГЕОМЕТРИЈОМ, На матичном факултету, 1989-1998
 2. ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА, На матичном факултету, 1989-1998
 3. ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА КОМПЈУТЕРСКОМ ГРАФИКОМ, На матичном факултету, 1998-данас
 4. ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН, На матичном факултету, 2008-данас
 5. НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА И ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ, На матичном факултету, 2013-данас
 6. СПЕЦИЈАЛНА ОЗУБЉЕЊА (докторске студије), На матичном факултету, 2011-данас
 7. МЕХАНИЗМИ МАШИНА, На матичном факултету, 2014-данас
 8. СТРУЧНА ПРАКСА 2, На матичном факултету, 2007-2015
 9. Оптимизација дизајна производа (докторске студије), На матичном факултету, 2018-
 10. Стратегије и методе у дизајну, На матичном факултету, 2018-
 11. Дизајн биомедицинских уређаја, На матичном факултету, 2018-
 12. Техничка документација, На матичном факултету, 2021-
 13. Конструктивна геометрија и инжењерска графика, На другом универзитету, 2020-

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Савета Машинског факултета, На матичном факултету, 2006-2012
 2. Члан Наставне комисије, На матичном факултету, 2004-2013
 3. Продекан за финансије Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, одлука декана бр.: 01-1/1817 од 05. 07. 2013. године, На матичном факултету, од 2013 - данас
 4. Члан Комисије за акредитацију студијских програма Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, одлука број: 01-1/528-34 од 20.02. 2014. године, На матичном факултету, 2014
 5. Члан Комисије за припрему извештаја о самовредновању Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, одлука број: 01-1/475-15 од 19. 02. 2015. године, На матичном факултету, 2015
 6. Члан Комисије за спровођење уписа студената у прву годину основних студија на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, одлука број: 01-1/1З74-1 од 30. 05. 2013. године, На матичном факултету, 2013
 7. Члан Комисије за спровођење уписа студената у прву годину основних студија на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, одлука број: 01-1 /16 З2-З4 од 21. 05. 2015. године, На матичном факултету, 2015
 8. Члан Комисије за одбрану приступног рада кандидата Андреје Илића, дипл. маш. инж. под насловом "Утицај геометрије облика и концентрације напона на издржљивост заварених конструкција", Машински факултет у Крагујевцу, одлука Наставно-научног већа Машинског факултета у Крагујевцу бр. 01-1/2314-5 од 26. 08. 2010. године., На матичном факултету, 2010
 9. Члан Универзитетске комисије за спровођење јавног Конкурса за упис студената у прву годину свих врста и нивоа студија у школској 2016/2017. години, решење број: I-01/472 од 02. 06. 2016. године, На универзитету, 2016
 10. Продекан за финансије Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, одлука декана бр. 01-1/2168 од 22. 06. 2016. године, На матичном факултету, 2016
 11. В.Д. Продекана за наставу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, одлука декана бр. 01-1/5043 од 21.12. 2015. године, На дужности органа пословађења, 21.12.2015-21.01.2016.
 12. Члан Комисије за спровођење уписа студената у прву годину основних студија на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, одлука број: 01-1 /1588-1 од 19. 05. 2016. године, На матичном факултету, 2016
 13. Члан Комисије за избор асистента, за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, одлука Наставно-научног већа Машинског факултета у Крагујевцу број 01 – 1/2733-2 од 17. 09. 2009. године., На матичном факултету, 2009
 14. Члан Комисије за припрему Извештаја о пријављеним кандидатима на расписани конкурс Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, одлука Наставно-научног већа бр. 01-1/1305-39 од 23.04.2015. године., На матичном факултету, 2015
 15. Члан Комисије за припрему Извештаја по расписаном конкурсу за избор наставника у звење доцент за ужу научну област Машинске конструкције и механизација, одлука Стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр. IV-04-390/26 од 08.07.2015. године., На матичном факултету, 2015
 16. Члан Комисија за избор Славице Миладиновић, маст. инж. маш. у истраживачко звање истраживач-приправник, одлука Наставно-научног већа бр. 01 -1/867-27 од 24.03.2016. године, На матичном факултету, 2016

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. Improvement of Students Internship in Serbia, TEMPUS JP 510985-2010, Руководилац пројекта: prof. dr Miladin Stefanović
 2. Development and Improvement of Automotive and Urban Engineering Studies in Serbia (DIAUSS), 516729-TEMPUS-1-2011-RS-JPHES, 2011-2013, (project coordinator prof. dr Dušan Gordić)
 3. Internal Quality Assurance at Serbian Universities (SIQAS), TEMPUS Project 145677-2008-RS-SMGR (project coordinator prof. dr Ružica Nikolić)
 4. 530577-TEMPUS-1-2012-1-RS-TEMPUS-JPCR, Improvement of product development studies in Serbia and Bosnia and Herzegovina (IPROD), Координатор пројекта проф. др Војислав Милтеновић (Машински факултет Ниш), контакт особа за Универзитет у Крагујевцу др Мирко Благојевић, ванр. проф.

ВОЂЕЊЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Члан Комисије за оцену подобности кандидата Андреје Илића, дипл. маш. инж. и теме докторске дисертације под насловом "Утицај сложености облика, материјала, концентрације напона и температуре на пројектовање заварених конструкција" и одређена за ментора докторске дисертације, Машински факултет у Крагујевцу, одлука Стручног већа за техничко – технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр 840/8 од 15. 06. 2011. године, одлука Наставно – научног већа Машинског факултета у Крагујевцу бр. 01-1/2138-7 од 16. 06. 2011. године. Докторска дисертација је одбрањена 21. 08. 2015. године на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу , одлука Наставно-научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, бр. 01-1/2942-16 од 27. 08. 2015. године.

УЏБЕНИЦИ
 1. Ивановић, Л., Ерић, М., ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ СА КОМПЈУТЕРСКОМ ГРАФИКОМ - практикум, Машински факултет у Крагујевцу, ISBN 978-86-86663-76-4, Крагујевац, 2011.
 2. Лозица Ивановић, Синиша Кузмановић, Мирослав Вереш, Милан Рацков, Биљана Марковић, ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2015, ISBN 978-86-6335-017-5
 3. Зоран Милојевић, Милан Рацков, Синиша Кузмановић, Иван Кнежевић, Слободан Навалушић, Лозица Ивановић, Мирослав Вереш, Биљана Марковић, ИЗРАДА КОНСТРУКЦИОНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 2015, ISBN 978-86-499-0198-8
 4. Биљана Марковић, Лозица Ивановић, Мирослав Милутиновић, Саша Продановић, Спасоје Трифковић, ИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКА са практичним примјерима, Машински факултет у Источном Сарајеву, Источно Сарајево, 2015, ISBN 978-99976-623-3-0
 5. Ивановић Л., Нацртна геометрија и техничко цртање- практикум,Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац, 2018, ISBN 978-86-6335-051-9

УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА
 1. Члан Комисије за оцену подобности кандидата Андрејe Илић, дипл. маш. инж. и теме докторске дисертације под насловом Утицај сложености облика, материјала, концентрације напона и температуре на пројектовање заварених конструкција, - одлука Стручног већа за техничко – технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр 660/11 од 11.05.2011. године; Члан Комисије за оцену подобности кандидата Милоша Матејића, дипл. маш. инж. и теме докторске дисертације под насловом Нови приступ пројектовању и оптимизацији циклоидних преносника снаге, одлука Стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Крагујевцу бр. IV-04-390/16 од 08.07.2015. године;

РЕЦЕНЗИЈЕ РАДОВА У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА
 1. Journal of Mechanical Design, ASME, ISSN:1050-0472 (M22)
 2. Mechanism and Machine Theory ISSN: 0094-114X (M21)
 3. Advances in Mechanical Engineering Online ISSN: 1687-8140 (M23)

РЕЦЕНЗИЈЕ УЏБЕНИКА
 1. Управљање развојним пројектима, Биљана Марковић, Милош Милованчевић, Дејан Јеремић, Машински факултет у Источном Сарајеву, одлука бр. бр. 75-П-2/15 од 06. 04. 2015. године
 2. Нацртна геометрија, Златибор Лекић, Зоран Голубовић, , Факултет техничких наука у Косовској Митровици, одлука бр. 1387/3-9 од 25. 11. 2015. године

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР ЧАСОПИСА
 1. Главни уредник часописа Advanced Engineering Letters, ISSN (Online): 2812-9709