ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
CURRICULUM VITAE
Душан Арсић

OСНОВНИ ПОДАЦИ
Име и презимеДушан Арсић
Година и место рођењаКрагујевац, 1990
ЗвањеДоцент
E-maildusan.arsic@fink.rs
Образовно-научно / образовно-уметничко пољеТехничко технолошке науке
Универзитет, факултет, организациона јединицаУниверзитет у Крагујевцу, Факултет инжењерских наука
Област и ужа специјалностПроизводно машинство - Машински материјали и заваривање и сродни поступци

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ДИПЛОМЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Година2011
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука у Крагујевцу
НасловОцена заварљивости челика повишене јачине класе S690QL
ОбластМашински материјали и Технологија заваривања
МАГИСТАРСКА ТЕЗА
Година2013
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука у Крагујевцу
НасловОцена заварљивости и избор најповољније технологије заваривања челика повишене јачине класе S690QL
ОбластМашински материјали и Технологија заваривања
ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА
Година2020
МестоКрагујевац
ИнституцијаФакултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
НасловОтпорност на појаву и ширење прслина у навареним слојевима термопостојаних челика
ОбластМатеријали, Заваривање

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ЗВАЊА
Година избораИнституцијаЗвање
2014Факултет инжењерских наука у КрагујевцуИстраживач сарадник
2017Факултет инжењерских наука у КрагујевцуИстраживач сарадник
2020Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуАсистент
2021Факултет инжењерских наука Универзитета у КрагујевцуДоцент

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - УСАВРШАВАЊЕ
ГодинаИнституцијаТрајање
2012TPV d.d. - Ново Место, Словенија. TEMPUS project WBC Virtual Manufacturing Network. Project No. 144684-TEMPUS-2008-RS-JPHES 1 месец
2013Курс немачког језика - ниво А1 - Сертификат Немачке службе за академску размену DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)3 месеца
2015Курс енглеског језика - ниво В2 (according to CEFR – Common European Framework of Reference for Languages) - Сертификат Универзитета у Крагујевцу и Центра за развој каријере7 месеци
2016Faculty of Mechanical Engineering (Department for Materials Engineering), University of Žilina, Žilina, Slovakia. Project ID: ITMS 26220220183 1 недеља
2017University of Žilina, Žilina, Slovakia. Project ID: DS-2016-00394 дана
2018Faculty of Mechanical Engineering (Dept. for Materials Engineering), University of Žilina, Slovak Republic. 1 месец
2018Машински факултет у Београду и Друштво за унапређивање заваривања у Србији - Диплома међународног инжењера заваривања (IWE) - по лиценци Међународног института за заваривање (IIW), Doc. IAB-252r3-166 месеци
2020Завод за Заваривање Београд и Друштво за унапређивање заваривања у Србији - Диплома међународног инспектора заваривања (IWI-C) по лиценци Међународног института за заваривање (IIW)3 недеље
2022Mašinski fakultet Univerziteta u Žilini (Departman za inženjerstvo materijala), Žilina, Slovačka Republika1 nedelja

СТРУЧНА БИОГРАФИЈА - ПРИЗНАЊА И НАГРАДЕ
ГодинаНазив
2016Награда за изузетно презентовање радова на 21st International PhD. students' seminar SEMDOK 2016, Žilina-Terchová, Slovakia, 27-29 January, 2016
2018One month scholarship award of National Scholarship programme of the Government of the Slovak Republic - SAIA n.o.
2018EUROPEAN STRUCTURAL INTEGRITY SOCIETY AND TURKISH WELDING COMMUNITY award CERTIFICATE for the Second best paper in Competition for Weldment Fracture Mechanics best paper and presentation on 22nd European Conference on Fracture - ECF22, 26-31. August, 2018
2021Прво место у анкети Студентског парламента Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу за најбољег Асистента у школској 2019/20 години.

НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Списак резултата М14
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја
Број
1
Укупан
 1. D. Arsić, S. Kirin, A. Arsić, R. Nikolić, Lj. Radović, Bucket wheel excavator reliability improvement by use of probabilistic approach and fault-tree analysis, In: Mitrovic, N., Mladenovic, G., Mitrovic, A. (eds) New Trends in Engineering Research. CNNTech 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 792, pp. 36-53, SPRINGER, Br. strana: 18, ISBN 978-3-031-46431-7, Cham, Germany, 2024
  978-3-031-46432-4_3.pdf
Списак резултата М21
Рад у врхунском међународном часопису
Број
8
Укупан
 1. S. Bošnjak, M. Arsić, N. Gnjatović, I. Milenović, D. Arsić, FAILURE OF THE BUCKET WHEEL EXCAVATOR BUCKETS, Engineering Failure Analysis, Vol.84, No.2, pp. 247-261, ISSN 1350-6307, Doi 10.1016/j.engfailanal.2017.11.017, 2018
  Bosnjak et al._printed_84-2018.pdf
 2. D. Arsić, N. Gnjatović, S. Sedmak, A. Arsić, M. Uhričik, INTEGRITY ASSESSMENT AND DETERMINATION OF RESIDUAL FATIGUE LIFE OF VITAL PARTS OF BUCKET-WHEEL EXCAVATOR OPERATING UNDER DYNAMIC LOADS, Engineering Failure Analysis, Vol.105, No.-, pp. 182-195, ISSN 1350-6307, Doi https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2019.06.072, 2019
  1-s2.0-S1350630719300263-main-printed.pdf
 3. S. Marković, D. Arsić, R. Nikolić, V. Lazić, B. Hadzima, V. Milovanović, R. Dwornicka, R. Ulewicz, Exploitation characteristics of teeth flanks of gears regenerated by three hard-facing procedures, Materials, Vol.14, No.15, pp. 4203, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma14154203, 2021
  materials-14-04203.pdf
 4. S. Marković, D. Arsić, R. Nikolić, V. Lazić, N. Ratković, B. Hadzima, J. Szmidla, R. Ulewicz, Analysis of the welding type and filler metal influence on performance of a regenerated gear, Materials, Vol.14, No.6, pp. 1496, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma14061496, 2021
  materials-14-1496-printed.pdf
 5. D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, N. Sczygiol, B. Krstić, Dj. Ivković, B. Hadzima, F. Pastorek, R. Ulewicz, Weldability assessment of various steels by hard-facing, Materials, Vol.15, No.9, pp. 3082, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma15093082, 2022
  materials-15-03082.pdf
 6. S. Marković, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, Dj. Ivković, R. Ulewicz, O. Bokuvka, Analysis of filler metals influence on quality of hard-faced surfaces of gears based on tests in experimental and operating conditions, Materials, Vol.15, No.21, pp. 7795, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma15217795, 2022
  materials-15-07795.pdf
 7. V. Milovanović, D. Arsić, M. Milutinović, M. Živković, M. Topalović, A comparison study of fatigue behavior of S355J2+N, S690QL and X37CrMoV5-1 steel, Metals, Vol.12, No.7, pp. 1199, ISSN 2075-4701, Doi https://doi.org/10.3390/met12071199, 2022
  metals-12-01199.pdf
 8. M. Djordjević, S. Aleksandrović, D. Arsić, R. Nikolić, J. Szmidla, A. Todić, D. Čukanović, R. Ulewicz, Influence of TiN coating on the drawing force and friction coefficient in the deep drawing process of AlMg4.5Mn0.7 thin sheets, Materials, Vol.16, No.11, pp. 3968, ISSN 1996-1944, Doi https://doi.org/10.3390/ma16113968, 2023
  materials-16-03968-v2.pdf
Списак резултата М22
Рад у истакнутом међународном часопису
Број
6
Укупан
 1. D. Arsić, V. Lazić, A. Sedmak, R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Djordjević, R. Bakić, Selection of the optimal hard facing (HF) technology of damaged forging dies based on cooling time t8/5, Metalurgija - Metallurgy, Vol.55, No.1, pp. 103-106, ISSN 0543-5846, 2016
  MET_55_1_103_106.pdf
 2. S. Bošnjak, M. Arsić, S. Savićević, G. Milojević, D. Arsić, Fracture analysis of the pulley of a bucket wheel boom hoist system, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability, Vol.18, No.2, pp. 155-163, ISSN 1507-2711, Doi 10.17531/ein.2016.2.1, 2016
  EiN_2016-2_article_01.pdf
 3. V. Lazić, A. Sedmak, I. Samardžić, S. Aleksandrović, D. Milosavljević, D. Arsić, M. Đorđević, Determination of bond strength between the hard-faced (HF) layer and the base material (BM) of forging dies, Metalurgija - Metallurgy, Vol.55, No.1, pp. 91-94, ISSN 0543-5846, 2016
  MET_55_1_91_94.pdf
 4. V. Lazić, S. Aleksandrović, D. Arsić, A. Sedmak, A. Ilić, M. Đorđević, L. Ivanović, The influence of temperature on mechanical properties of the base material and welded joint made of steel S690QL, Metalurgija - Metallurgy, Vol.55, No.2, pp. 213-216, ISSN 0543-5846, 2016
  MET_55_2_213_216.pdf
 5. A. Sedmak, M. Arsić, Ž. Šarkoćević, B. Medjo, M. Rakin, D. Arsić, V. Lazić, Remaining strength of API J55 steel casing pipes damaged by corrosion, International Journal of Pressure Vessels and Piping, Vol.188, No.December, pp. 104230, ISSN 0308-0161, Doi https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2020.104230, 2020
  1-s2.0-S0308016120302064-main-printed paper.pdf
 6. D. Arsić, I. Ivanović, A. Sedmak, M. Lazić, D. Kalaba, I. Čeković, N. Ratković, Experimental and numerical study of temperature field during hard facing of different carbon steels, Thermal Science, Vol.24, No.3B, pp. 2233-2241, ISSN 0354-9863, Doi https://doi.org/10.2298/TSCI190717338A, 2020
  TSCI190717338A-PUBLISHED.pdf
Списак резултата М23
Рад у међународном часопису
Број
12
Укупан
 1. D. Arsić, V. Lazić, I. Samardžić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Djordjević, B. Hadzima, Impact of the hard facing technology and the filler metal on tribological characteristics of the hard faced forging dies, Tehnički Vjesnik – Technical Gazette, Vol.22, No.5, pp. 1353-1358, ISSN 1330-3651, Doi 10.17559/TV-20150408152638, 2015
  tv_22_2015_5_1353-1358.pdf
 2. D. Arsić, M. Djordjević, J. Zivković, A. Sedmak, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Rakić, Experimental-numerical study of tensile strength of the high-strength steel S690QL at elevated temperatures, Strength of Materials, Vol.48, No.5, pp. 687-695, ISSN 0039-2316, Doi 10.1007/s11223-016-9812-x, 2016
  D. Arsic et al._48_5_2016_printed.pdf
 3. D. Arsić, V. Lazić, S. Aleksandrović, M. Babić, D. Milosavljević, M. Djordjević, N. Ratković, Reparatory hard-facing of working parts made of martensitic stainless steel in confectionery industry, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.22, No.1A-I, pp. 605-618, ISSN 1310-4772, 2016
  1A_I_605-618.pdf
 4. D. Arsić, V. Lazić, S. Mitrović, D. Džunić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, B. Nedeljković, Tribological behavior of four types of filler metals for hard facing under dry conditions, Industrial Lubrication and Tribology, Vol.68, No.6, pp. 729-736, ISSN 0036-8792, Doi 10.1108/ILT-10-2015-0156, 2016
  Arsic et al_2016_68_6_729-736_printed.pdf
 5. M. Đorđević, D. Arsić, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Milosavljević, R. Nikolić, V. Mladenovic, Comparative study of an environmentally friendly single-bath lubricant and conventional lubricants in a strip ironing test, Journal of the Balkan Tribological Association, Vol.22, No.1A-II, pp. 947-958, ISSN 1310-4772, 2016
  1A_II_947-958.pdf
 6. M. Djordjević, V. Mandić, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Arsić, R. R. Nikolić, Z. Gulišija, Experimental-numerical analysis of contact conditions influence on the ironing strip drawing process, Industrial Lubrication and Tribology, Vol.69, No.4, pp. 464-470, ISSN 0036-8792, Doi 10.1108/ILT-05-2016-0113, 2017
  ILT-05-2016-0113-printed (2).pdf
 7. N. Ratković, V. Lazić D. Arsić, R. Nikolić, R. Prokić Cvetković, O. Popović, Microstructure in the joining zone during the friction welding of the two dissimilar steels, Industrial Lubrication and Tribology, Vol.70, No.2, pp. 401-407, ISSN 0036-8792, Doi 10.1108/ILT-08-2017-0234, 2018
  ILT-08-2017-0234-stampan.pdf
 8. M. Djordjević, S. Aleksandrović, S. Djačić, A. Sedmak, V. Lazić, D. Arsić, M. Mutavdžić, Flat die sliding model with variable contact pressure in deep drawing process, Tehnicki Vjesnik – Technical Gazette, Vol.26, No.5, pp. 1199-1204, ISSN 1330-3651, Doi https://doi.org/10.17559/TV-20161215205553, 2019
  tv_26_2019_5_1199_1204.pdf
 9. D. Arsić, V. Lazić, A. Sedmak, S. Aleksandrović, J. Živković, M. Djordjević, G. Mladenović, Effect of the elevated temperatures on mechanical properties of the ultra high strength hot-work tool steel H11, Transactions of FAMENA, Vol.44, No.2, pp. 71-82, ISSN 1333-1124, Doi https://doi.org/10.21278/TOF.44207, 2020
  Arsic - FAMENA - PRINTED.pdf
 10. M. Arsić, D. Arsić, Ž. Flajs, A. Grbović, A. Todić, Application of non-destructive testing for condition analysis, repair of damages and integrity assessment of vital steel structures, Russian Journal of Nondestructive Testing, Vol.57, No.10, pp. 918-931, ISSN 1061-8309, Doi 10.1134/S1061830921100053, 2021
  NDT918 - paper printed.pdf
 11. A. Todić, M. Djordjević, D. Arsić, D. Džunić, V. Lazić, S. Aleksandrović, B. Krstić, Influence of vanadium content on the tribological behaviour of X140CrMo12-1 air-hardening steel, Transactions of FAMENA, Vol.46, No.2, pp. 15-22, ISSN 1333-1124, Doi https://doi.org/10.21278/TOF.462035021, 2022
  P02S-V46No2Y2022.pdf
 12. M. Delić, V. Mandić, S. Aleksandrović, D. Arsić,, Determination of the influence of infill pattern and fiberglass reinforcement on the tensile properties of additively manufactured material by FDM technology, Journal of Mechanical Science and Technology, Vol.37, No.11, pp. 5569-5575, ISSN 1976-3824, Doi 10.1007/s12206-023-2309-1, 2023
  s12206-023-2309-1.pdf
Списак резултата М24
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Број
22
Укупан
 1. D. Arsić, V. Lazić, S. Aleksandrović, R. Nikolić, P. Marinković, M. Đorđević, N. Ratković, Theoretical-experimental fracture analysis of a responsible machine part, Structural Integrity and Life, Vol.14, No.2, pp. 141-146, ISSN 1451-3749, 2014
  141-146-IVK2-2014-DA-VL-SA-RN-PM-MD-NR.pdf
 2. S. Aleksandrović, M. Đorđević, M. Stefanović, V. Lazić, D. Adamović, D. Arsić, Different ways of friction coefficient determination in stripe ironing test, Tribology in Industry, Vol.36, No.3, pp. 293-299, ISSN 0354-8996, 2014
  8. Trib in Ind 2014 sept 2014 S. Aleksandrovic et al..pdf
 3. V. Lazić, R. Čukić, S. Aleksandrović, D. Milosavljević, D. Arsić, B. Nedeljković, M. Đorđević, Techno-economic justification of reparatory hard facing of various working parts of mechanical systems, Tribology in Industry, Vol.36, No.3, pp. 287-292, ISSN 0354-8996, 2014
  7. V. Lazic et al. Tribology in Industry 2014.pdf
 4. D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Djordjević, B. Hadzima, J. Vičan, Influence of tempering on the deformation level of the multi-layer hard faced samples, Procedia Engineering, Vol.111, No.-, pp. 49-56, ISSN 1877-7058, Doi 10.1016/j.proeng.2015.07.034, 2015
  D. Arsic, et al. - 1-s2.0-S1877705815012837-main.pdf
 5. M. Djordjević, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, B. Hadzima, P. Koteš, Investigation of the lubricants influence on the ironing process, Procedia Engineering, Vol.111, No.-, pp. 149-154, ISSN 1877-7058, Doi 10.1016/j.proeng.2015.07.069, 2015
  M. Djordjevic, et al. - 1-s2.0-S1877705815013181-main.pdf
 6. V. Lazić, A. Sedmak, I. Samardžić, S. Aleksandrović, D. Arsić, D. Milosavljević, M. Đorđević, Shear strength testing of hard faced samples using special tool on an universal testing machine, Structural Integrity and Life, Vol.15, No.1, pp. 15-18, ISSN 1451-3749, Doi -, 2015
  015-IVK1-2015-VL-AS-IS-SA-DA-DM-MDj.pdf
 7. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, B. Hadzima, M. Mutavdžić, Experimental determination of mechanical characteristics of four types of stones and their influence on the construction machinery parts wear, Advanced Materials Research, Vol.1100, No.-, pp. 178-184, ISSN 1662-8985, Doi 10.4028/www.scientific.net/AMR.1100.178, 2015
  AMR.1100.178_2.pdf
 8. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Djordjević, B. Hadzima, J. Bujnak, Experimental determination of deformations of the hard faced samples made of steel for operating at elevated temperatures, Procedia Engineering, Vol.111, No.-, pp. 495-501, ISSN 1877-7058, Doi 10.1016/j.proeng.2015.07.122, 2015
  V. Lazic, et al. 1-s2.0-S0261306913001763-main.pdf
 9. M. Đorđević, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, B. Hadzima, Investigation of the lubrication influence on single-phase and multi-phase ironing processes, Procedia Engineering, Vol.149, No.-, pp. 40-47, ISSN 1877-7058, Doi 10.1016/j.proeng.2016.06.636, 2016
  1-s2.0-S1877705816311353-main.pdf
 10. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, Micro-structure in the joint friction plane in friction welding of dissimilar steels, Procedia Engineering, Vol.149, No.-, pp. 414-420, ISSN 1877-7058, Doi 10.1016/j.proeng.2016.06.686, 2016
  1-s2.0-S1877705816312012-main.pdf
 11. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, B. Hadzima, Experimental determination of residual stresses in the hard-faced layers after hard-facing and tempering of hot work steels, Procedia Engineering, Vol.153, No.-, pp. 392-399, ISSN 1877-7058, Doi 10.1016/j.proeng.2016.08.139, 2016
  1-s2.0-S1877705816322871-main - printed.pdf
 12. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, D. Rakić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, B. Hadzima, Selection and analysis of material for boiler pipes in a steam plant, Procedia Engineering, Vol.149, No.-, pp. 216-223, ISSN 1877-7058, Doi 10.1016/j.proeng.2016.06.659, 2016
  1-s2.0-S1877705816311675-main.pdf
 13. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, P. Palček, A. Sedmak, Influence of friction welding parameters on properties of the Al-Cu joint, FME TRANSACTIONS, Vol.45, No.1, pp. 165-171, ISSN 1451-2092, Doi 10.5937/fmet1701165R, 2017
  26_nratkovic_et_al.pdf
 14. V. Lazić, D. Arsić, R. R. Nikolić, D. Djordjević, R. Prokić-Cvetković, O. Popović, Application of the high strength steel HARDOX 450 for manufacturing of assemblies in the military industry, Key Engineering Materials, Vol.755, No.-, pp. 96-105, ISSN 1013-9826, Doi 10.4028/www.scientific.net/KEM.755.96, 2017
  KEM.755.96.pdf
 15. R. Nigrovič, J. Meško, R. Nikolić, V. Lazić, D. Arsić, B. Hadzima, Comparison of the PMMA mechanical properties after cutting by the laser beam and milling, FME TRANSACTIONS, Vol.46, No.1, pp. 57-61, ISSN 1451-2092, Doi 10.5937/fmet1801057N, 2018
  8_r_nigrovic_et_al.pdf
 16. D. Arsić, R. Nikolić, V. Lazić, A. Arsić, Z. Savić, S. Djačić, B. Hadzima, Analysis of the cause of the girth gear tooth fracture occurrence at the bucket wheel excavator, Transportation Research Procedia, Vol.40, No.-, pp. 413-418, ISSN 2352-1465, Doi 10.1016/j.trpro.2019.07.060, 2019
  1-s2.0-S2352146519302236-main.pdf
 17. O. Popović, R. Prokić-Cvetković, Lj. Radović, Z. Burzić, D. Arsić, The effect of heat input on the fracture behaviour of surface weld metal of rail steel, Structural Integrity and Life, Vol.20, No.1, pp. 77-81, ISSN 1451-3749, 2020
  077-IVK1-2020-OP-RPC-LjR-ZB-DA.pdf
 18. S. Aleksandrović, S. Đačić, M. Đorđević, N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, New method of defining of process parameters in double side thinning strip ironing test, Tribology in Industry, Vol.42, No.1, pp. 59-69, ISSN 0354-8996, Doi 10.24874/ti.2020.42.01.06, 2020
  Paper-Printed.pdf
 19. V. Lazić, R. Nikolić, D. Arsić, M. Arsić, O. Popović, R. Prokić Cvetković, B. Hadzima, Analysis of welding of the rear bridge semi-housing assembly of a firefighter truck by the semi-automatic procedure in gas protection, Transportation Research Procedia, Vol.55, No.-, pp. 544-552, ISSN 2352-1465, Doi 10.1016/j.trpro.2021.07.020, 2021
  Analysis-of-welding-of-the-rear-bridge-semi-housing-assem_2021_TRP-printed.pdf
 20. V. Lazić, D. Arsić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, M. Delić, Application of welding for the production of ballistic protective structures, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Vol.15, No.4, pp. 29-32, ISSN 2067-3809, 2022
  ACTA-2022-4-04.pdf
 21. Dj. Ivković, D. Arsić, R. Prokić Cvetković, O. Popović, R. Nikolić, O. Bokuvka, How to replace the original material for the welded structure manufacturing, Production Engineering Archives, Vol.29, No.4, pp. 369-378, ISSN 2353-5156, Doi 10.30657/pea.2023.29.42, 2023
  10.30657_pea.2023.29.42.pdf
 22. Dj. Ivković, D. Arsić, D. Adamović, R. Nikolić, A. Mitrović, O. Bokuvka, Predicting the mechanical properties of stainless steels using Artificial Neural Networks, Production Engineering Archives, Vol.30, No.2, pp. 225-232, ISSN 2353-5156, Doi 10.30657/pea.2024.30.21, 2024
  Predicting-the-mechanical-properties-of-stainless-steels-using-Artificial-Neural-Networks.pdf
Списак резултата М31
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини(неопходно позивно писмо)
Број
1
Укупан
 1. D. Arsić, R. Nikolić, A. Arsić, Ž. Šarkoćević, D. Cvetković, Failure prevention and service life extension of welded pipes in oil industry, 24th International Seminar "SEMDOK 2019", Zuberec, Western Tatras, Slovakia (invited paper), 2019, 30. January - 01. February, pp. 7-12, ISBN 978-80-554-1214-6
Списак резултата М33
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Број
51
Укупан
 1. D. Arsić, V. Lazić, R. R. Nikolić, S. Aleksandrović, P. Marinković, M. Đorđević, Application of high strength steel of the S690QL class for application to welded structures, 18th International PhD. students' seminar SEMDOK 2013, Žilina-Terchová, Slovakia, 2013, 30 January - 1 February, pp. 5-9, ISBN 978-80-554-0629-9
 2. M. Đorđević, S. Aleksandrović, V. Lazić, M. Stefanović, R. Nikolić, D. Arsić, Influence of lubricants on the multiphase ironing process, 18th International PhD. students' seminar SEMDOK 2013, Žilina-Terchova, Slovakia, 2013, 30 January - 1 February, pp. 22-26, ISBN 978-80-554-0629-9
 3. S. Aleksandrović, M. Stefanović, V. Lazić, D. Adamović, M. Đorđević, D. Arsić, Different ways of friction coefficient determination in stripe ironing test, 13th International conference on tribology - SERBIATRIB 2013, Kragujevac, Serbia, 2013, 15 – 17 May, pp. 359-363, ISBN 978-86-86663-98-6
 4. V. Lazić, R. R. Nikolić, S. Aleksandrović, D. Arsić, M. Đorđević, M. Mutavdžić, Selection of the optimal reparation technology for working parts subjected to abrasive wear, 10th European Conference TRANSCOM 2013, Žilina, Slovakia, 2013, 24-26 June, pp. 93-96, ISBN 978-80-554-0694-7
 5. V. Lazić, S. Aleksandrović, R. Nikolić, P. Marinković, D. Arsić, M. Đorđević, B. Krstić, Determination and analysis of causes for a catastrophic failure of a responsible machine part, DEGRADÁCIA KONŠTRUKČNÝCH MATERIÁLOV 2013, Žilina, Slovakia, 2013, 4-6 September, pp. 70-76, ISBN 978-80-554-0741-8
 6. D. Arsić, M. Đorđević, V. Lazić, S. Aleksandrović, R. Nikolić, Selecting the optimal welding technology of high strength steel of the S690QL class, 19th International PhD. students' seminar SEMDOK 2014, Žilina-Terchová, Slovakia, 2014, 29-31 January, pp. 5-9, ISBN 978-80-554-0832-3
 7. D. Arsić, R. Nikolić, V. Lazić, B. Hadzima, S. Aleksandrović, M. Đorđević, Weldability estimates of some high strength steels, 42. International Conference Zvaranie 2014, Tatranská Lomnica, Slovakia, 2014, 12-14 November, pp. 11-21, ISBN 978-80-89296-17-0
 8. D. Arsić, V. Lazić, A. Ilić, L. Ivanović, S. Aleksandrović, M. Đorđević, Dependence of mechanical properties of the base metal and welded joint of the high strength steel S690QL on elevated temperatures, 8th International Conference „Heavy Machinery-HM 2014“, Zlatibor, Serbia, 2014, 28-28 June, pp. C.55-59, ISBN 978-86-82631-74-3
 9. D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, P. Marinković, M. Đorđević, R. Čukić, Optimalan metod i tehnologija zavarivanja čelika povišene jačine S690QL, Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2014, Borsko jezero, Srbija, 2014, 4-7 Jun, pp. 1-11, ISBN 978-86-82585-11-4
 10. D. Arsić, V. Lazić, S. Aleksandrović, D. Milosavljević, B. Krstić, P. Marinković, M. Đorđević, Application of high strength steels to responsible welded structures on motor vehicles, International Congress Motor Vehicles & Motors 2014, Kragujevac, Serbia, 2014, 9-10 October, pp. 453-458, ISBN 978-86-6335-010-6
 11. S. Aleksandrović, T. Vujinović, M. Stefanović, V. Lazić, M. Đorđević, D. Arsić, Influence of variable drawbead height and variable contact pressure in Al alloy sheet strip drawing process, 5th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2014), Thessaloniki, Greece, 2014, 1-3 october, pp. 71-78, ISBN 978-960-98780-9-8
 12. V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadžima, S. Aleksandrović, D. Arsić, M. Đorđević, Experimental measurements of residual stresses in welding of steels operating at high temperatures, 42. International Conference Zvaranie 2014, Tatranská Lomnica, Slovakia, 2014, 12-14 November, pp. 57-67, ISBN 978-80-89296-17-0
 13. D. Arsić, M. Đorđević, S. Aleksandrović, V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, Variation of the normal anisotropy coefficient of austenitic stainless steels at elevated temperatures, 20th International PhD. students' seminar SEMDOK 2015, Žilina-Terchová, 2015, 28-30 January, pp. 5-8, ISBN 978-80-554-0832-3
 14. D. Arsić, V. Lazić, M. Mutavdžić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, S. Mitrović, M. Đorđević, Experimental investigation of wear resistance of models hard faced with various filler metals, 14th International conference on tribology - SERBIATRIB '15, Belgrade, 2015, 13-15 May, pp. 170-175, ISBN 978-86-7083-857-4
 15. D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, J. Bujnak, Wear behavior of two different Cr based alloys for surfacing of steel parts, 40. AKTÍV PRACOVNÍKOV ODBORU OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ – 40. Simpozijum o čeličnim konstrukcijama, Oščadnica – Veľká Rača, Slovakia, 2015, 21-23 October, pp. 15-22, ISBN 978-80-89619-01-6
 16. D. Arsić, V. Lazić, S. Aleksandrović, R. Nikolić, B. Hadzima, Optimization of the fractured mandrel axle-shaft reparation, International Conference on Engineering Sciences and Technologies - ESaT 2015, High Tatras Mountains – Tatranska Štrba, Slovak Republic, 2015, 27-29 May, pp. 9-12, ISBN 978-80-553-2042-7
 17. M. Djordjević, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Arsić, M. Stefanović, D. Milosavljević, Two-phase ironing process in conditions of ecologic and classic lubricants application, 14th International conference on tribology - SERBIATRIB '15, Belgrade, 2015, 13-15 May, pp. 407-413, ISBN 978-86-7083-857-4
 18. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, A. Sedmak, Influence of friction welding parameters on mechanical properties and microstructure of the Al-Cu joint, 7th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society - TEAM 2015, Belgrade, 2015, 15-16 October, pp. 359-363, ISBN 978-86-7083-877-2
 19. N. Ratković, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, B. Hadzima, Influence of the welding time on plastic deformation during the friction welding of the high-speed steel and steel for tempering, 43. International Conference Zvaranie 2015 (Organised by: Slovak Welding Society), Tatranská Lomnica, Slovakia, 2015, 11-13 November, pp. 84-92, ISBN 978-80-989296-18-7
 20. V. Lazić, D. Arsić, M. Djordjević, R. Nikolić, B. Hadzima, Joining of copper alloys and low-carbon steels by electrical resistance spot brazing, International Conference on Engineering Sciences and Technologies - ESaT 2015, High Tatras Mountains – Tatranska Štrba, Slovak Republic, 2015, 27-29 May, pp. 137-140, ISBN 978-80-553-2042-7
 21. V. Lazić, D. Arsić, M. Mutavdžić, R. Nikolić, B. Hadzima, N. Ratković, Profitability analysis of reparation of the construction machinery damaged parts – how to save money, 43. International Conference Zvaranie 2015 (Organised by: Slovak Welding Society), Tatranská Lomnica, Slovakia, 2015, 11-13 November, pp. 15-27, ISBN 978-80-989296-18-7
 22. V. Lazić, D. Arsić, M. Mutavdžić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, I. Samardžić, B. Hadzima, Technology for reparatory hard facing of snow plough blades, 8. International Scientific-Professional Conference „DESIGN, PRODUCTION AND SERVICE OF WELDED CONSTRUCTIONS AND PRODUCTS, SBZ 2015.“, Slavonski Brod, Croatia, 2015, 21-23 October, pp. 135-142, ISBN 978-953-6048-80-9
 23. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, B. Hadzima, Optimization of welding of the truck's rear axle semi-housing, 11th European Conference TRANSCOM 2015, Žilina, Slovak Republic, 2015, 22-24 June, pp. 172-177, ISBN 978-80-554-1047-0
 24. D. Arsić, V. Lazić, S. Aleksandrović, R. R. Nikolić, B. Hadzima, Reparation of the fractured mandrel axle-shaft by welding, Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, Editors: Mohamad Al Ali and Peter Platko, © CRC Press, Taylor & Francis Group, London, London, pp. 9-14, 2016, ISBN 978-1-138-02907-1
 25. M. Djordjevic, S. Aleksandrovic, A. Sedmak, R. Nikolic, V. Lazic, D. Arsic, Flat die sliding model with variable contact pressure in deep drawing process, 8th International Scientific and Expert Conference TEAM 2016, Trnava, Slovakia, 2016, 19-21 October, pp. 255-259, ISBN 978-80-8096-237-1
 26. V. Lazić, D. Arsić, M. Djordjević, R. R. Nikolić, B. Hadzima, Electrical resistance spot brazing of two different alloys, Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, London, pp. 105-110, 2016, ISBN 978-1-138-02907-1
 27. D. Arsić, V. Lazić, R. R. Nikolić, B. Hadzima, Weldability estimation of steels for hot work by the CCT diagrams, Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies, Editors: Mohamad Al Ali and Peter Platko, © CRC Press, Taylor & Francis Group, London, Leiden, The Netherlands, 2017, ISBN 978-1-1138-03224-8
 28. M. Đorđević, S. Aleksandrović, R. Nikolić, V. Lazić, D. Arsić, B. Hadzima, Experimental apparatus for investigation of draw bead influence in deep drawing process, 7th International Conference Manufacturing Technology – PILSEN 2017, University of West Bohemia, Pilsen, Czech Republic, 2017, 7-8 February, pp. 54-60, ISBN 978-80-261-0636-4
 29. M. Đorđević, S. Aleksandrović, V. Lazić, R. Nikolić, D. Arsić, Influence of tribological conditions and continuously variable contact pressure on the process of the thin sheet sliding during the flat-die test, 6th International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN 2017), Thessaloniki, Greece, 2017, 5-6 October, pp. 173-182, ISBN 978-618-80878-4-2
 30. S. Aleksandrović, S. Đačić, M. Đorđević, V. Lazić, D. Arsić, Influence of process parameters on the friction coefficient in AlMg3 alloy strip ironing drawing test, 15th International conference on tribology, SERBIATRIB '17, Kragujevac, 2017, 17-19 May, pp. 351-356, ISBN 978-86-6335-041-0
 31. S. Aleksandrović, S. Đačić, M. Stefanović, M. Đorđević, V. Lazić, D. Arsić, Influence of process parameters on the friction coefficient in one and multi phase steel strip drawing ironing test, 13th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering – DEMI 2017, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, 2017, 26-27 May, pp. 77-86, ISBN 978-99938-39-73-6
 32. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, M. Arsić, B. Hadzima, Procedure for selecting the low alloy-tempered steel for manufacturing the responsible highly loaded parts, 22nd International Seminar of PhD Students "SEMDOK 2017", Western Tatras-Zuberec, Slovakia, 2017, 25-27 January, pp. 72-76, ISBN 978-80-554-1303-7
 33. D. Arsić, V. Lazić, P. Palček, R. Nikolić, N. Ratković, Lj. Radović, N. Ilić, Selection of the optimal hard-facing technology for reparation of the machine parts made of hot work tool steel, 4th IIW South – East European Welding Congress, Belgrade, Serbia, 2018, 10-13 October, pp. 1-7, ISBN 978-86-82585-13-8
 34. D. Arsić, V. Lazić, R. R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Djordjević, Mechanical properties of hot-work tool steel at elevated temperatures, 23rd International Seminar of PhD Students "SEMDOK 2018", Western Tatras-Zuberec, Slovakia, 2018, 24-26, pp. 7-12, ISBN 978-80-554-1411-9
 35. V. Lazić, D. Arsić, M. Mutavdžic, R. Nikolić, J. Meško, Lj. Radović, N. Ilić, Review of the hard-facing technology application for reparation of the given parts in various branches of industry, XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering – MAPE 2018, Zawiercie, Poland, 2018, 05-08 September, pp. 279-285, ISBN 978-83-65265-25-8
 36. D. Arsić, V. Lazić, D. Džunić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, M. Uhričik, A. Arsić, Wear resistance under dry conditions of different filler metals used for hard facing, 16th International Conference on Tribology – SERBIATRIB 19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 423-428, ISBN 2620-2832
 37. M. Arsić, S. Bošnjak, V. Grabulov, D. Arsić, Z. Savić, Prediction of service life of components and structures of hydro power plants during the design, prototyping and service period, 14th International conference on accomplishments in mechanical and industrial engineering - DEMI 2019, Banja Luka, Republika Srpska, 2019, 24-25 May, pp. 183-188, ISBN 978-99938-39-85-9
 38. M. Đorđević, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Arsić, A. Todić, A. Patarić, The possibilities for application of numerical simulation in the ironing process of thin sheets, 16th International Conference on Tribology – SERBIATRIB 19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 405-412, ISBN 2620-2832
 39. S. Aleksandrović, S. Đačić, M. Đorđević, V. Lazić, D. Arsić, Determination of corrected parameters in strip ironing process with double side thinning, 16th International Conference on Tribology – SERBIATRIB 19, Kragujevac, Serbia, 2019, 15-17 May, pp. 440-448, ISBN 2620-2832
 40. D. Arsić, M. Mutavdžić, R. Nikolić, V. Lazić, B. Hadzima, Physical properties of selected rock materials, 25th International Seminar of PhD Students SEMDOK 2020, Zuberec, Slovakia, 2020, 29-31 January, pp. 9-14, ISBN 978-80-554-1463-4
 41. S. Djacic, S. Aleksandrovic, D. Arsic, M. Delic, V. Lazic, Ironing process in conditions of constant and variable lateral force, 15th International Conference on Accomplishments in Mechanical and Industrial Engineering DEMI 2021, Banja Luka, 2021, 28-29, pp. 45-50, ISBN 978-99938-39-92-7
 42. N. Ratković, Ž. Jovanović Pešić, D. Arsić, M. Pešić, D. Džunić, Tool geometry effect on material flow and mixture in FSW, 6th International Scientific Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications - COMETa 2022, East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 2022, 17-19 November, pp. 254-259, ISBN 978-99976-947-6-8
 43. V. Lazić, D. Arsić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, M. Delić, Application of welding for the production of ballistic protective structures, 10th International Scientific Conference - IRMES 2022 - Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Belgrade, 2022, 26 May, pp. 189-192, ISBN 978‐86‐6060‐119‐5
 44. Đ. Ivković, D. Arsić, M. Mutavdžić, V. Lazić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, Importance of tribological investigations in selecting the technology for reparation of working parts of construction mechanisation,, 18th International conference on tribology SERBIATRIB '23, Kragujevac, Serbia, 2023, 17-19 May, pp. 497-505, ISBN 978-86-6335-103-5
 45. Dj. Ivković, D. Adamović, D. Arsić, N. Ratković, R. Nikolić, Review of the first generation of the advanced high-strength steels (AHSS) and their manufacturing procedures, 39. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Novi Sad, Srbija, Novi Sad, 2023, 26-27 Oktobar, pp. 181-188, ISBN 978-86-6022-610-7
 46. Dj. Ivković, D. Arsić, R. Vulović, V. Lazić, A. Sedmak, S. Aleksandrović, M. Djordjević, Possibility of replacing low-carbon structural steel with high-strength steels, for producing welded structures in industry of heavy machines, XI International Conference “Heavy Machinery-HM 2023”, Vrnjačka Banja, Serbia, 2023, 21-24 June, pp. B71-B78, ISBN 978-86-82434-01-6
 47. Dj. Ivković, D. Arsić, V. Lazić, R.R. Nikolić, O. Bokuvka, Procedure for replacing the material for manufacturing the responsible welded structure, 26th International PhD. students' seminar SEMDOK 2023, Western Tatras-Zuberec, Slovakia, 2023, 1-3, pp. 51-58, ISBN 978-80-554-1947-3
 48. M. Đorđević, S. Aleksandrović, T. Vujinović, D. Arsić, A. Todić, D. Čukanović, M. Delić, Influence of contact conditions on the process of thin sheet sliding during the flat die test, 18th International conference on tribology SERBIATRIB '23, Kragujevac, Serbia, 2023, 17-19 May, pp. 539-545, ISBN 978-86-6335-103-5
 49. R. Nikolić, Dj. Ivković, D. Arsić, V. Lazić, M. Jackova, Possibility of replacing low-carbon construction steels with high strength steels for producing the welded structures in heavy machinery industry, 50. International Conference Zvaranie 2023, Tatranská Lomnica, Slovakia, 2023, 8-10 November, pp. 18-26, ISBN 978-80-89296-27-9
 50. S. Aleksandrović, Đ. Ivković, D. Arsić, M. Delić, Influence of experimental method on plastic strain ratio determination, 16th International conference on accomplishments in mechanical and industrial engineering DEMI 2023, Banja Luka, Republika Srpska, B&H, 2023, 1-2 June, pp. 76-83, ISBN 978-9997-611031
 51. Dj. Ivković, D. Arsić, D. Adamović, R. Nikolić, A. Mitrović, O. Bokuvka, Predicting the yield stress and tensile strength of two stainless steel using artificial intelligence, 27th International PhD students' seminar SEMDOK 2024, Western Tatras-Zuberec, Slovakia, 2024, 5-7 February, pp. 57-62, ISBN 978-80-554-2076-9
Списак резултата М34
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Број
10
Укупан
 1. D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, Influence of the sliding speed on the wear resistance of parts hard faced by the high-alloyed filler metal which operate in conditions without lubrication, 21st International PhD. students' seminar SEMDOK 2016, Žilina-Terchová, Slovakia, 2016, 27-29 January, pp. 8, ISBN 978-80-554-1175-0
 2. M. Đorđević, S. Aleksandrović, R. Nikolić, V. Lazić, D. Arsić, Influence of the variable contact pressure on the tensile force in the process of strip sliding in the flat die in ironing, 21st International PhD. students' seminar SEMDOK 2016, Žilina-Terchová, Slovakia, 2016, 27-29 January, pp. 10, ISBN 978-80-554-1175-0
 3. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, Influence of the contact and compacting pressures on the quality of the friction welded joint, 21st International PhD. students' seminar SEMDOK 2016, Žilina-Terchová, Slovakia, 2016, 27-29 January, pp. 9, ISBN 978-80-554-1175-0
 4. S. Veličković, S. Miladinović, B. Stojanović, R. Nikolić, B. Hadzima, D. Arsić, J. Meško, Tribological characteristics of Al/SiC/Gr hybrid composites, Proceedings of abstracts of International conference QPI 2018, Zaborze, Poland, 2018, 18-20 June, pp. 8, ISBN 978-83-63978-78-5
 5. V. Lazić, D. Arsić, A. Sedmak, R. Nikolić, M. Opačić, Accuracy assessment of formulas for cooling time (t8/5) calculation during the welding of carbon steels, 2nd International Conference Structural Reliability & Modelling in Mechanics 2018, Ostrava, Czech Republic, 2018, 24-25 May, pp. 37-38, ISBN 978-80-248-4174-8
 6. D. Arsić, R. Nikolić, V. Lazić, A. Arsić, Z. Savić, S. Djačić, B. Hadzima, Reparatory surface welding of the fractured tooth of the bucket‐wheel excavator girth gear, 9th International Scientific Conference - IRMES 2019 - Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, 2019, 5-7 September, pp. 184-185, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
 7. D. Arsić, R. Nikolić, V. Lazić, A. Arsić, Z. Savić, S. Djačić, B. Hadzima, Analysis of the cause of the girth gear tooth fracture occurrence at the bucket wheel excavator, 13th European Conference TRANSCOM 2019, High Tatras, Slovakia, 2019, 29-31 May, pp. 48, ISBN 978-80-554-1565-9
 8. M. Arsić, V. Grabulov, M. Mladenović, D. Arsić, Z. Savić, Integrity evaluation for the air tank of the regulation system of turbine at hydropower plant, 9th International Scientific Conference - IRMES 2019 - Research and Development of Mechanical Elements and Systems, Kragujevac, 2019, 5-7 September, pp. 264-265, ISBN 978‐86‐6335‐061‐8
 9. S. Milojević, S. Savić, R. Jovanović, B. Stojanović, D. Arsić, B. Krstić, Application of liquefied natural gas in mobile systems, 9th International Congress Motor Vehicles & Motors 2022, Kragujevac, 2022, 8-9 October, pp. 27-28, ISBN 978-86-6335-096-0
 10. D. Arsic, S. Kirin, A. Arsic, R. Nikolic, Lj. Radovic, Improvement of reliability of the bucket-wheel excavator trough implementation of new method of fault-tree analysis, International Conference of Experimental and Numerical Investigations and New Technologies - CNN TECH 2023, Zlatibor, Serbia, 2023, 4-7 July, pp. 15, ISBN 978-86-6060-155-3
Списак резултата М41
Истакнута монографија националног значаја
Број
1
Укупан
 1. V. Lazić, D. Arsić, Regeneracija površina, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Br. strana: 310, ISBN 978-86-6335-088-51, Kragujevac, 2021
Списак резултата М45
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Број
3
Укупан
 1. V. Lazić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, D. Milosavljević, R. Čukić, D. Arsić, M. Đorđević, Application of hard-facing in reparation of damaged forging dies - Chapter 12 in monograph: Analysis of Technology in Various Industries, Published by: Association of Managers of Quality and Production, Oficyna Wydawnicza (SMJiP), Editors: S. Borkowski, R. Ulewicz, Br. strana: 17, ISBN 978-83-63978-11-2, Częstochowa, Poland, pp. 127-143, 2014
 2. D. Arsić, V. Lazić, R. R. Nikolić, M. Mutavdžić, A. Sedmak, B. Hadzima, Possibility for realizing savings by application of the hard-facing as the revitalization technology of various machine parts - Chapter 8 in monograph: Technical aspects of materials quality, Association of Managers of Quality and Production, Oficyna Wydawnicza (SMJiP), Editors: J. Pietraszek, D. Klimecka-Tatar, Br. strana: 34, ISBN 978-83-63978-34-1, Częstochowa, Poland, pp. 111-144, 2016
 3. N. Ratković, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, B. Hadzima, Influence of welding time on quality of the friction welded joint of two dissimilar steels, Chapter 1 in monograph: "The quality aspects of materials, technology and management", Editors R. Ulewicz and P. Kawulok, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji (SMJiP), Br. strana: 11, ISBN 978-83-63978-55-6, Częstochowa, Poland, pp. 11-21, 2017
Списак резултата М51
Рад у водећем часопису националног значаја
Број
6
Укупан
 1. M. Arsić, V. Lazić, D. Arsić, Z. Savić, Ž. Šarkočević, Effect of enhanced mechanical properties of weld metal and heat affected zone on the strength of the welded joint, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.15, No.1-2, pp. 303-307, ISSN 0354-8651, 2013
  Energy - Paper, M. Arsic et al..pdf
 2. M. Arsić, S. Bošnjak, V. Gašić, D. Arsić, Z. Savić, State analysis of components of the damaged structure and integrity evaluation of braces at the spreader A2rs – B 5500.55+, Energija, ekonomija, ekologija, Vol.18, No.1-2, pp. 247-251, ISSN 0354-8651, 2016
  M. Arsic et al._Energija-Ekonomija-Ekologija-br-1-2-2016.pdf
 3. V. Lazić, D. Arsić, M. Zrilić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, N. Ratković, Eksperimentalno merenje zaostalih napona u navаrenim slojevima kod termopostojanog čelika, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Vol.17, No.1, pp. 19-26, ISSN 0354-7965, 2017
 4. S. Djačić, S. Aleksandrović, D. Arsić, M. Delić, V. Lazić, Ironing process in conditions of constant and variable lateral force, Advanced Technologies & Materials, Vol.46, No.2, pp. 1-5, ISSN 2620-0325, Doi 10.24867/ATM-2021-2-001, 2021
  ATM-2021-2-001.pdf
 5. N. Ratković, Ž. Jovanović Pešić, D. Arsić, M. Pešić, D. Džunić, Tool geometry effect on material flow and mixture in FSW, Advanced Technologies & Materials, Vol.47, No.2, pp. 33-36, ISSN 2620-0325, Doi 10.24867/ATM-2022-2-006, 2022
  ATM-2022-2-006.pdf
 6. S. Aleksandrović, Dj. Ivković, D. Arsić, M. Delić, S. Djačić, M. Djordjević, Effect of plastic strain and specimen geometry on plastic strain ratio values for various materials, Advanced Technologies & Materials, Vol.48, No.1, pp. 13-19, ISSN 2620-0325, Doi 10.24867/ATM-2023-1-003, 2023
  Paper_3.pdf
Списак резултата М52
Рад у часопису националног значаја
Број
3
Укупан
 1. D. Arsić, V. Lazić, S. Aleksandrović, D. Milosavljević, B. Krstić, P. Marinković, M. Đorđević, Application of high strength steels to responsible welded structures on motor vehicles, Mobility & Vehicle Mechanics, Vol.40, No.4, pp. 81-90, ISSN 1450-5304, Doi -, 2014
 2. M. Ilić, Đ. Ivković, V. Lazić, D. Arsić, S. Aleksandrović, M. Arsić, Teorijsko-eksperimentalna ocena zavarljivosti raznih tipova navarenih čelika, Zavarivanje i zavarene konstrukcije, Vol.67, No.3, pp. 101-113, ISSN 0354-7965, Doi 10.5937/zzk2203101I, 2022
 3. Dj. Ivković, D. Adamović, D. Arsić, N. Ratković, A. Mitrović, R. Nikolić, Review of the advanced high-strength steels used in automotive industry, Mobility and Vehicle Mechanics, Vol.49, No.3, pp. 47-64, ISSN 1450-5304, Doi https://doi.org/10.24874/mvm.2023.49.03.04, 2023
Списак резултата М53
Рад у научном часопису
Број
27
Укупан
 1. D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, P. Marinković, M. Đorđević, R. Čukić, Application of the S690QL class steels in responsible welded structures, Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo, Vol.20, No.4, pp. 174-183, ISSN 1335-0803, 2013
  110-795-1-PB D.A. et. al, final (printed).pdf
 2. M. Đorđević, S. Aleksandrović, V. Lazić, M. Stefanović, R. Nikolić, D. Arsić, Experimental analysis of influence of different lubricants types on the multi-phase ironing process, Materials Engineering - Materialové inzinierstvo, Vol.20, No.3, pp. 147-152, ISSN 1335-0803, 2013
  Experimental analysis of influence ....pdf
 3. D. Arsić, M. Djordjević, S. Aleksandrović, V. Lazić, R. R. Nikolić, B. Hadzima, Analysis of the austenitic stainless steel's r-value behavior at elevated temperatures, Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo, Vol.22, No.2, pp. 66-76, ISSN 1335-0803, 2015
  170-1280-1-PB - printed.pdf
 4. D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, S. Aleksandrović, B. Hadzima, M. Đorđević, The optimal welding technology of high strength steel S690QL, Materials Engineering - Materiálové inžinierstvo, Vol.22, No.1, pp. 33-47, ISSN 1335-0803, 2015
  165-1117-1-PB.pdf
 5. D. Arsić, V. Lazić, S. Aleksandrović, R. R. Nikolić, B. Hadzima, Optimal welding technology of the fractured mandrel axle-shaft, International journal of interdisciplinarity in theory and practice, Еditura Adoram, Vol.7, No.-, pp. 56-62, ISSN 2344-2409, 2015
 6. V. Lazić, D. Arsić, M. Đorđević, R. R. Nikolić, B. Hadzima, Electrical resistance brazing of copper alloys and low-carbon steels, International journal of interdisciplinarity in theory and practice, Vol.7, No.-, pp. 214-220, ISSN 2344-2409, 2015
 7. V. Lazić, D. Arsić, R. R. Nikolić, S. Aleksandrović, D. Milosavljević, M. Djordjević, R. Čukić, Reparation of damaged forging dies by hard facing (HF) technology, Production Engineering Archives, Vol.6, No.1, pp. 26-29, ISSN 2353-5156, 2015
 8. D. Arsić, V. Lazić, R. R. Nikolić, M. Mutavdžić, S. Aleksandrović, M. Djordjević, Wear resistance of layers hard faced by the high-alloyed filler metal, Materials Engineering - Materialove inzinierstvo, Vol.23, No.3, pp. 90-97, ISSN 1335-0803, 2016
  190-1688-1-PB.pdf
 9. D. Arsić,V. Lazić, R. Nikolić, B. Hadzima, Estimate of weldability of the hot work tool steels via the CCT diagrams, International journal of interdisciplinarity in theory and practice, Vol.10, No.-, pp. 1-7, ISSN 2344-2409, 2016
 10. M. Djordjević, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Arsić, R. R. Nikolić, B. Hadzima, The variable contact pressure influence on the tensile force in the process of strip sliding in the flat die in ironing, Materials Engineering - Materialove inzinierstvo, Vol.23, No.2, pp. 74-83, ISSN 1335-0803, 2016
  191-1629-1-PB.pdf
 11. N. Ratković, D. Arsić, V. Lazić, R. R. Nikolić, B. Hadzima, The contact and compacting pressures influences on the plastic deformation parameters of the friction welded joint, Materials Engineering - Materialove inzinierstvo, Vol.23, No.2, pp. 51-57, ISSN 1335-0803, 2016
  192-1626-1-PB.pdf
 12. N. Ratković, V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, J. Meško, R. Nigrovič, Influence of the friction time on the shape and microstructure of the mixing zone of the friction welded joint, Manufacturing Technology, Vol.16, No.6, pp. 1355-1359, ISSN 1213-2489, 2016
 13. R. Nigrovič, J. Meško, D. Arsić, V. Lazić, R. Nikolić, Influence of chemical composition of selected materials on the roughness on cutting edge and the width of HAZ, Manufacturing Technology, Vol.16, No.5, pp. 1078-1085, ISSN 1213-2489, 2016
 14. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, M. Mutavdžić, B. Hadzima, Revitalization of the damaged machine parts by hard facing as a way of saving funds, Production Engineering Archives, Vol.12, No.3, pp. 9-13, ISSN 2353-5156, 2016
  Vol. 12, No 3 - 03. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, M. Mutavžić, B. Hadzima.pdf
 15. V. Lazić, D. Arsić, R. Nikolić, M. Mutavdžić, J. Meško, Reparation by hard facing of the damaged secondary stone crushers, Manufacturing Technology, Vol.16, No.2, pp. 375-380, ISSN 1213-2489, 2016
  manufacturing_spolupráca článok 1.pdf
 16. V. Lazić, D. Arsić, R. R. Nikolić, M. Arsić, B. Hadzima, Selecting the low alloy-tempered steel for manufacturing the highly loaded responsible parts, Communications, Vol.19, No.3, pp. 109-114, ISSN 1335-4205, 2017
  V. Lazic et al._Komunikacie_2017.pdf
 17. V. Lazić, D. Arsić, R. R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, B. Hadzima, Welding of the tube girder cover made of the C-Mn steel, Materials Engineering - Materialove inzinierstvo (MEMI), Vol.24, No.1, pp. 26-35, ISSN 1335-0803, 2017
 18. J. Djoković, R. Nikolić, B. Hadzima, D. Arsić, L. Trško, Working life estimate of the tubular T-joint by application of the LEFM concept, Procedia Structural Integrity, Vol.13, No.-, pp. 79-84, ISSN 2452-3216, Doi 10.1016/j.prostr.2018.12.056, 2018
  1-s2.0-S2452321618302890-main-PSE Printed.pdf
 19. M. Arsić, S. Bošnjak, N. Gnjatović, S. A. Sedmak, D. Arsić, Z. Savić, Determination of residual fatigue life of welded structures at bucket-wheel excavators through the use of fracture mechanics, Procedia Structural Integrity, Vol.13, No.-, pp. 79-84, ISSN 2452-3216, Doi 10.1016/j.prostr.2018.12.014, 2018
  1-s2.0-S2452321618302464-main-PSE Printed.pdf
 20. O. Popović, R. Prokić Cvetković, Lj. Radović, Z. Burzić, D. Arsić, The influence of heat input on the toughness and fracture mechanism of surface weld metal, Procedia Structural Integrity, Vol.13, No.-, pp. 2216-2220, ISSN 2452-3216, Doi 10.1016/j.prostr.2018.12.138, 2018
  1-s2.0-S2452321618303731-main.pdf
 21. S. Aleksandrović, S. Đačić, M. Stefanović, M. Đorđević, V. Lazic, D. Arsić, Influence of process parameters on the friction coefficient in one and multi phase steel strip drawing ironing test, ACTA TECHNICA CORVINIENSIS – Bulletin of Engineering, Vol.11, No.2, pp. 29-33, ISSN 2067-3809, 2018
  ACTA-2018-2-1.pdf
 22. S. Veličković, S. Miladinović, B. Stojanović, R. Nikolić, B. Hadzima, D. Arsić, Influence of load and reinforcement content on selected tribological properties of Al/SiC/Gr hybrid composites, Production Engineering Archives, Vol.18, No.-, pp. 18-23, ISSN 2353-5156, 2018
  matecconf_qpi2018_02001.pdf
 23. R. Nikolic, D. Arsic, A. Arsic, Z. Sarkocevic, D. Cvetkovic, B. Hadzima, The fault tree analysis of causes of the welded pipes failures in exploitation, Communications, Vol.22, No.1, pp. 62-70, ISSN 1335-4205, Doi https://doi.org/10.26552/com.C.2020.1.62-70, 2020
  1534-Article Text-2956-1-10-20200102.pdf
 24. V. Lazić, D. Arsić, M. Mutavdžić, R. Nikolić, B. Hadzima, Analysis of certain physical properties of four rock materials, Applied Engineering Letters, Vol.5, No.4, pp. 111-119, ISSN 2466-4847, 2020
  aeletters-2020-5-4-1.pdf
 25. D. Arsić, R. Nikolić, V. Lazić, S. Aleksandrović, Lj. Radović, N. Ilić, B. Hadzima, An example of reparatory surface welding of the mining machine vital part, COMMUNICATIONS, Vol.23, No.1, pp. B39-B45, ISSN 1335-4205, Doi 10.26552/com.C.2021.1.B39-B45, 2021
  1665-Article Text-3212-1-10-20201119-printed.pdf
 26. R. Nikolić, S. Marković, D. Arsić, V. Lazić, B. Hadzima, R. Ulewicz, Influence of different hard-facing procedures on quality of surfaces of regenerated gears, Production Engineering Archives, Vol.27, No.4, pp. 257-264, ISSN 2353-5156, Doi 10.30657/pea.2021.27.34, 2021
 27. D. Arsić, S. Kirin, R. Nikolić, A. Arsić, Lj. Radović, Probabilistic approach and fault-tree analysis for increased bucket wheel excavator welded joints reliability, Procedia Structural Integrity, Vol.42, No.-, pp. 189-195, ISSN 2452-3216, Doi https://doi.org/10.1016/j.prostr.2022.12.023, 2022
Списак резултата М63
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Број
10
Укупан
 1. N. Ratković, V. Lazić, D. Arsić, Uticaj vremena trenja na oblik spoja i mikrostrukturu zone mešanja kod trenjem zavarenog spoja, Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2016, Srebrno jezero, 2016, 14-17 Septembar, pp. 28-34, ISBN 978-86-82585-12-1
 2. V. Lazić, D. Arsić, M. Zrilić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, N. Ratković, Eksperimentalno merenje zaostalih napona u navаrenim slojevima kod termopostojanog čelika, Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2016, Srebrno jezero, 2016, 14-17 Septembar, pp. 185-195, ISBN 978-86-82585-12-1
 3. V. Lazić, D. Arsić, R. R. Nikolić, S. Aleksandrović, M. Đorđević, B. Hadzima, Estimate of weldability and selection of optimal welding technology for the cover of a tube girder made of the C-Mn high strength steel, XLIV International conference ZVARANIE 2016, Tatranska Lomnica, Slovakia, 2016, 09-11 November, pp. 17-27, ISBN 978-80-89296-19-4
 4. V. Lazić, D. Arsić, S. Aleksandrović, R. R. Nikolić, M. Đorđević, B. Hadzima, Experimental investigation of the high-strength steel welded samples, XLV International conference ZVARANIE 2017, Tatranska Lomnica, Slovakia, 2017, 8-10 November, pp. 16-28, ISBN 978-80-89296-21-7
 5. S. Aleksandrović, M. Đorđević, V. Lazić, R. Nikolić, D. Arsić, A. Patarić, Model klizanja oboda lima između ravnih kontaktnih površina u procesu dubokog izvlačenja pri promenljivom kontaktnom pritisku, 37. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kragujevac, 2018, 25-26 Oktobar, pp. 28-36, ISBN 978-86-6335-057-1
 6. V. Lazić, D. Arsić, M. Rakičević, S. Aleksandrović, M. Đorđević, P. Marinković, N. Ratković, Uticaj vrste zavarenog spoja na balistička svojstva pancirnog čelika ARMOX 500T, 37. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Kragujevac, 2018, 25-26 Oktobar, pp. 173-177, ISBN 978-86-6335-057-1
 7. A. Todić, M. Đorđević, V. Lazić, D. Arsić, B. Pejović, Ispitivanje promene čvrstoće u zavisnosti od količine ugljenika i vanadijuma kod visokolegiranih Cr-Mo-V čelika, 38. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Čačak, 2021, 14-15 Oktobar, pp. 233-237, ISBN 978-86-7776-252-0
 8. M. Đorđević, S. Aleksandrović, V. Lazić, D. Arsić, A. Patarić, A. Jelić, S. Putić, Primena numeričke simulacije u postupku dubokog izvlačenja tankog lima sa stanjenjem na osnovu realizovanog fizičkog modela, Šesti naučno-stručni skup POLITEHNIKA, Beograd, 2021, 10. decembar, pp. 546-551, ISBN 978-86-7498-087-3
 9. M. Ilić, Đ. Ivković, V. Lazić, D. Arsić, S. Aleksandrović, M. Arsić, Teorijsko-eksperimentalna ocena zavarljivosti raznih tipova navarenih čelika,, 31. Savetovanje sa međunarodnim učešćem ZAVARIVANJE 2020, Kladovo, 2021, 13-16 Oktobar, pp. 1-14, ISBN 978-86-82585-15-2
 10. S. Aleksandrović, R. Bačanin, M. Delić, V. Lazić, D. Arsić, Određivanje eksponenta deformacionog ojačavanja za limove od različitih materijala, 38. Savetovanje proizvodnog mašinstva Srbije, Čačak, 2021, 14-15 Oktobar, pp. 269-277, ISBN 978-86-7776-252-0
Списак резултата М64
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Број
2
Укупан
 1. D. Arsić, V. Jovanović, Rekonstrukcija endoproteze zgloba kuka, 3. Konferencija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta, Kragujevac, Srbija, 2012, 26-27 Maj, pp. 115, ISBN 978-86-86663-84-9
 2. D. Arsić, V. Jovanović, Reverzni inženjering – pregled, 3. Konferencija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta, Kragujevac, Srbija, 2012, 26-27 Maj, pp. 116, ISBN 978-86-86663-84-9
Списак резултата М82
Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. M. Arsić, M. Savković, V. Lazić, D. Arsić, I. Ivanović, S. Tadić, Reparatura navarivanjem oštećenog bata kovačkog čekića Huta Zygmunt MPM 5000, -, Zastava Kovačnica a.d., Kragujevac, 2018
Списак резултата М85
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ)
Број
1
Укупан
 1. D. Cvetković, D. Taranović, A. Nešović, S. Ćuković, D. Arsić, Eksperimentalna instalacija za ispitivanje panelnih sistema grejanja i koncept podno-plafonskog grejanja, TR 0312-033/23, HERZ, Beograd, 2023

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА РЕСОРНОГ МИНИСТАРСТВА
 1. "ИСТРАЖИВАЊЕ МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗАВАРИВАЊА МИКРОЛЕГИРАНИХ ЧЕЛИКА" - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, РС, Пројекат бр. ТР 35024, 2011-2019, Факултет инжењерских наука у Крагујевцу (раније Машински факултет у Крагујевцу), руководилац пројекта проф. др Радица Прокић-Цветковић.

РЕЗУЛТАТИ ПЕДАГОШКОГ РАДА
 1. Производне технологије (OAС), На матичном факултету, 2013/14 -
 2. Производне технологије 2 (OAС), На матичном факултету, 2013-14 -
 3. Машински материјали (OAС), На матичном факултету, 2014/15 -
 4. Наука о заваривању (MАС), На матичном факултету, 2014/15 -
 5. Технологија модификације и регенерације површина (MAС), На матичном факултету, 2013/14 - 2020/21
 6. Технологије спајања и монтаже (ОАС - АИ), На матичном факултету, 2015/16 - 2020/21
 7. Технички материјали (ОАС), На матичном факултету, 2022/23 -
 8. Регенерација површина (MAC), На матичном факултету, 2022/23 -
 9. Наука о материјалима (ДАС), На матичном факултету, 2022/23 -
 10. Металургија заваривања (ДАС), На матичном факултету, 2022/23 -

УЧЕШЋЕ У РАЗВОЈУ ДЕЛАТНОСТИ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА, НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ, ОДНОСНО, УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА И РАДУ ПОСЛОВОДНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА
 1. Члан Друштва за Унапређивање Заваривања у Србији (ДУЗС), На нивоу републике или локалне самоуправе, 2014, -
 2. Члан Друштва за Интегритет и Век Конструкција (ДИВК) „Проф. др СТОЈАН СЕДМАК“, На нивоу републике или локалне самоуправе, 2015, -
 3. Члан Европског Друштва за Интегритет Конструкција (European Structural Integrity Society – ESIS), Остало, 2015, -
 4. Члан Савеза инжењера и техничара Србије (СИТС), На нивоу републике или локалне самоуправе, 2016 -

УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА
 1. WBC Virtual Manufacturing Network – Fostering an Integration of the Knowledge Triangle, 144684-TEMPUS-2008-RS-JPHES, (Project Coordinator: Prof. dr Vesna Mandić)
 2. European regional development fund and Slovak state budget project: "Research Centre of the University of Žilina" - ITMS 26220220183.
 3. Slovak republic national project: VEGA 1/0683/15 - Štúdium vplyvu frekvencie cyklického zaťažovania s rôznou amplitúdou na zmenu morfológie lomu, mechanizmov plastickej deformácie a vnútorného tlmenia zliatin ľahkých kovov (Eng.: Study of the effect of variable amplitude cyclic loading's frequency on change of the fracture mechanisms morphology, plastic deformation and internal absorption of light metals alloys). (Project leader Peter Palček, prof. Ing., PhD)
 4. ''DURABILITY AND SUSTAINABILITY OF ENGINEERING CONSTRUCTIONS'' - Multilateral scientific and technological cooperation in Danube region, Project No. DS-2016-0039 (broj projekta kod MPNTR 337-0000136/2016-09/06), project principal investigator for Serbia prof. ing. Aleksandar Sedmak, PhD.
 5. ERASMUS project IRR - Inclusive Responsible Research. Knowledge Mobilization and University Social Responsibility, 2020-1-ES01-KA203-081978. (Project Coordinator: Prof. dr Vesna Mandić)
 6. CRESCENTO: CiRcular Economy Skills Enhancement NeTwOrk, project No 1320, ADRION Interreg Programme - 5th extraordinary call, 2023.(Project Coordinator: for Serbia Prof. dr Vesna Mandić)

Уџбеници
 1. M. Jovanović, V. Lazić, D. Arsić, Nauka o materijalima 1, osnovni univerzitetski udžbenik, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, ISBN 978-86-6335-042-7, 2017.
 2. M. Jovanović, V. Lazić, D. Arsić, M. Tonić, Nauka o materijalima 2-Ispitivanje materijala, osnovni univerzitetski udžbenik, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, ISBN 978-86-6335-110-3, 2024.
 3. M. Jovanović, V. Lazić, D. Arsić, M. Tonić, Nauka o materijalima 3-Ispitivanje zavarenih spojeva i odlivaka, osnovni univerzitetski udžbenik, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Kragujevac, ISBN 978-86-6335-111-0, 2024.